Skip to content

Politikk møter næringsliv på Industrikonferansen

Hydro konsernsjef Svein Richard Brandtzæg stiller til debatt om fremtiden for norsk industri på Industrikonferansen 5.mai sammen med blant andre statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Temaet for den årlige industrikonferansen til Norsk Industri, som går av stabelen i dag, er den store omstillingdiskusjonen i Norge. Fastlandsøkonomien er i fokus. Under overskriften ‘Industriens posisjon i fremtidens lavutslippssamfunn’ skal norske politikere og næringsliv diskutere hvordan vi både kan skape økonomisk vekst og møte klimautfordringene.

Svein Richard Brandtzægs innlegg heter ‘Ny tro på Fastlands-Norge’. Hydro ser mulighetene for en ny vår for kraftforedlende industri i Norge – nettopp på grunn av, og ikke på tross av, klimautfordringene. Vi har i Norge sterke kort på hånden – både konkurranse- og klimamessige fortrinn i et globalt perspektiv. Og for å lykkes med fremtidig verdiskaping gjør vi klokt i å satse på det vi alt er gode på. Omstilling skjer best innenfra – ved å satse videre på våre kunnskapsmessige og naturgitte fortrinn.

Konferansen starter kl. 14 og du kan følge innleggene som streames på www.norskindustri.no og følge diskusjonen på #industrikonferansen og #industrikonf2015 på Twitter. Svein Richards Brandtzægs innlegg kommer i første bolk ‘Utsikter for industrien’ kl. 14.35.

Recommended for you