Skip to content

Skoleelever på CO2-jakt i Holmestrand

Elever fra realfagslinjen ved Holmestrand videregående skole skal samarbeide med ingeniører fra Hydro Holmestrand om å kartlegge fabrikkens CO2-fotavtrykk og finne muligheter til å redusere dette.

Gjennom prosjektet som ble sparket i gang i Holmestrand tirsdag får realfagselevene mulighet til å samarbeide med næringslivet om en viktig og dagsaktuell problemstilling: hvordan bli mer miljøeffektive.

Frem til prosjektet avsluttes 4. mars, skal elevene undersøke hvordan Hydro Holmestrand kan redusere sitt karbonfotavtrykk. Elevene skal både se på direkte utslipp fra produksjonen, indirekte utslipp fra transport av råvarer og ferdigvarer, samt hvordan resirkulering bidrar positivt i karbonregnestykket.

– Det er flott at Hydro deltar sammen med oss i dette prosjektet. Vi gjorde et tilsvarende opplegg for to år siden, og tilbakemeldingene fra elevene den gang var veldig positive, sier Johan Hansteen, fysikklærer ved Holmestrand videregående skole.

Med sine 400 ansatte produserer Hydro Holmestrand årlig omtrent 85.000 tonn aluminiumsprodukter i form av tynne striper av aluminium som sendes til kunder innen bygg- og anlegg, emballasje og transportsektoren.

– Aluminium har en rekke gode egenskaper som har ført til at dette i dag er det raskest voksende metallet i verden. Den kanskje viktigste egenskapen til metallet er at det kan resirkuleres om og om igjen ved å bruke bare fem prosent av energien som var nødvendig for å produsere metallet i første omgang. Derfor er resirkulering av aluminium veldig viktig, sier Lars Tveito, HR-sjef for Hydro Holmestrand. Hvert år resirkulerer Hydro i Holmestrand omtrent 20000 tonn innsamlet brukt aluminiumskrap.

Tveito tror det er nyttig for både elevene og for Hydro Holmestrand at det samarbeides om slike prosjekter.

– For oss handler dette i hovedsak om to ting. For det første er det viktig for oss å vise elevene at vi har spennende jobbmuligheter å by på når de er klare for arbeidslivet. For det andre tror vi at elevene kan angripe slike problemstillinger på en kreativ måte og at vi derfor kan lære noe fra dem, sier han.

Elevene skal presentere sine forslag til løsninger på prosjektoppgaven 4. mars.

Recommended for you