Skip to content

Hydro starter ny resirkuleringslinje: – Det beste stedet for brukte drikkebokser

Aluminiumselskapet Hydro har i dag startet driften av et anlegg til 45 millioner euro for resirkulering av opptil 50.000 tonn brukte drikkebokser i året ved sitt anlegg i Neuss i Tyskland.

Anlegget ligger midt i hjertet av et voksende marked for drikkebokser, ettersom Europeerne resirkulerer over 30 milliarder slike bokser hvert år. Det gir 450.000 tonn brukte aluminiumbokser (UBC). Noen ser på det som avfall, mens det for andre er en verdifull ressurs. Hydro bruker denne ressursen til å framstille materiale til nye metallhemper og andre boksdeler, og skaper dermed et lukket kretsløp for et produkt med kort levetid.

De ulike landene har forskjellige systemer for innsamling av drikkebokser, og ofte inneholder det innsamlede skrapet både urenheter og andre materialer enn aluminium. – Hydros anlegg i Neuss er det første til å bruke en patentert, avansert sorteringsteknologi for brukte drikkebokser, som kan bearbeide innsamlet aluminiummateriale med opptil 20 prosent urenheter. Dette gjør den nye resirkuleringslinjen til det beste stedet for alle brukte drikkebokser, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Med den nye resirkuleringslinjen har Hydro fått enda bedre tilgang på metall for videreforedling. Selskapets emballasjeprodukter bidrar til å beskytte matvarer og medisiner, mens karosseriplater til bilindustrien gir lettere og mer effektive biler. Resirkuleringen av brukte drikkebokser i Neuss vil spare 350.000 tonn CO2-utslipp i året, sammenliknet med bruk av primæraluminium. Den energien som trengs for å produsere primæraluminium til en boks er nok til å resirkulere aluminium til 20 bokser.

– Med den nye resirkuleringslinjen kan vi tilby våre internasjonale kunder et lukket kretsløp, og bokstavelig talt gjøre brukte bokser om til nye. Dette viser at vi er en kundeorientert og ansvarlig samarbeidspartner for internasjonale boksprodusenter, og en ledende aktør på teknologi, sa konserndirektør Kjetil Ebbesberg på åpningsseremonien.

Ebbesberg og Brandtzæg foretok den offisielle åpningen av den nye resirkuleringslinjen sammen med den tyske helseministeren Hermann Gröhe og næringsminister for Nordrhein-Westfalen, Garrelt Duin, som lovpriste Hydro for den mest effektive verdikjeden i Rheinland-regionen og for selskapets bærekraftige investeringer.

Hydro har investert mer enn 1 milliard euro i Tyskland siden 2002. I tillegg til resirkuleringslinjen for drikkebokser, vil det bygges en ny produksjonslinje for bilkomponenter ved fabrikken i Grevenbroich senere i 2016. Investeringene i denne linjen er på 130 millioner euro, og den skal gi 150.000 tonn økt kapasitet for produksjon av karosseriplater. I tillegg er varmvalseverket ved det deleide selskapet Alunorf i Neuss modernisert og utvidet for 80 millioner euro. Alunorf er verdens største anlegg for valsing og omsmelting av aluminium.

Den nyutviklede teknologien for resirkuleringslinjen i Neuss framhever Hydros ledende posisjon på innovasjon i resirkuleringssektoren. Sensorteknologien for sortering og utskilling av ulike typer brukt metall er basert på Hydros egen patenterte teknologi, som ble skreddersydd for resirkulering av brukte drikkebokser ved Hydros FoU-senter i Bonn. Dette er det aller nyeste av teknologi i resirkuleringssektoren.

Hydro har som mål å bli klimanøytralt innen 2020. Et skritt i retning av dette målet er nylig gjort i Clervaux i Luxembourg. Hydros omsmelteverk for aluminium i Clervaux er modernisert for 15 millioner euro, og vil starte resirkulering av brukte aluminiumprodukter og gjøre dem om til ny pressbolt til bygg- og anleggsindustrien.

Den nye resirkuleringslinjen for drikkebokser i Neuss har gitt 40 nye arbeidsplasser i Hydro Neuss, som nå har en arbeidsstyrke på rundt 700 ansatte. I Tyskland har Hydro om lag 6.000 ansatte i hel- og deleide virksomheter, og omsetningen var 1,3 milliarder euro i 2015. Hydros forretningsområde Valsede Produkter leverte 948.000 tonn i 2015, og hadde en omsetning på 2,3 milliarder euro.

Recommended for you