Skip to content

Norsk Hydro: Skatteklagenemnda gir Norsk Hydro medhold

Norsk Hydro ASA har fått medhold i en skattesak, som betyr at aluminiumselskapet vil få tilbakebetalt skatt og renter på til sammen rundt 700 millioner kroner.

Hydro realiserte i 2008 tap på til sammen rundt kr 2 150 millioner knyttet til refinansiering av lån til datterselskaper. Tapet ble fradragsført i Hydros norske selvangivelse. I 2013 avgjorde ligningsmyndighetene at tapet ikke var fradragsberettiget, og tilhørende merskatt ble betalt i første kvartal 2014.

Hydro klaget på ligningsmyndighetenes avgjørelse. I vedtak 13. april 2016 har skatteklagenemnda gitt Hydro endelig medhold i klagen. Vedtaket innebærer at Hydro vil få tilbakebetalt skatt med rundt kr 600 millioner og renter med rundt kr 100 millioner kroner. Beløpene vil inngå i regnskapet for 1. kvartal 2016 og forventes utbetalt i 2. kvartal 2016.

Recommended for you