Skip to content

Ung og lovende i Hydro

Hydro rykker opp fra 9. til 7. plass på Universums kåring blant ingeniørstudenter for 2016. Andreas Sandness Melby forteller hvordan det er å jobbe som ung ingeniør i Hydro – og hvordan han ble løftet frem til lederposisjon på under to år.

Andreas Sandness Melby ble ansatt som ingeniør i Hydros energidivisjon i august 2014, etter endt utdannelse på NTNU. Han tror Hydros tydelige posisjonering innen HMS, samfunnsansvar og innovasjon er grunner til at Hydro også i år, klatrer på listen over de mest populære arbeidsgiverne blant ingeniørstudenter.

– Jeg merket selv da jeg nærmet meg endt utdanning hvor obs alle var på selskapenes posisjon i forhold til disse tingene. Her er Hydro svært tydelige. Vår nullskadefilosofi, mål om å klimanøytrale innen 2020, innovasjon etc, er ting som legges merke til blant studentene på NTNU, sier Andreas.

Hydro ble en attraktiv arbeidsgiver for Andreas da selskapets prosjektmodell ble trukket frem som beste praksis i faget «Project planning and control» på NTNU.

– I tillegg ble Hydros høye HMS-standarder også trukket frem i forelesninger på NTNU. Foreleseren forklarte hvordan offshore-industrien tradisjonelt sett alltid ligger et hestehode foran fastlandsindustrien på HMS, men hvordan Hydro, med sin offshore-historie, som kraft- og aluminiumsprodusent fortsetter å bygge videre på en svært god HMS-kultur.

Slipper til unge ledertalenter

Andreas bestemte seg for å satse på Hydro, og fulgte aktivt med på ledige stillinger. Han angrer ikke på at han ikke gikk «NTNU-veien» innom konsulentbransjen.

– Det er en uskreven sannhet på NTNU at; skal det bli noe av deg, så må du starte i konsulentbransjen. Begynner du imidlertid i en industri eller rett hos en produsent vil du få et helt annet ansvar fra start. Jeg opplevde selv å bli vist tillitt fra dag én. Jeg fikk kontrakts ansvar etter tre måneder og ledet mitt første prosjekt etter seks måneder. Jeg ble anvendt med en gang, og fikk alle støttehjulene jeg trengte, forklarer han.

Etter bare 1,5 år, søkte 27-åringen på stillingen som leder for teknisk støtte og prosjekter i Energi. Han fikk jobben, og leder i dag et team på ni.


– Det jeg verdsetter i Hydro, og som er svært tydelig i min divisjon, er at det ikke finnes spisse albuer. Medarbeiderne er opptatt av å bære frem og støtte unge, og ledergruppen har som filosofi å slippe unge ledertalenter til. Med etablerte arenaer som Hydro Academy (Hydros portal for kurs og opplæring), prosessen rundt medarbeidersamtalene og flere Corporate programmer, er egenutvikling noe som gjennomsyrer hele organisasjonen, sier Andreas.

En genuin stolthet

Etter snart to år i Hydro, er det variasjonen i arbeidsoppgaver, folkene og deres genuine stolthet som gir Andreas energi og motivasjon i jobben.

– Jeg får brukt alt jeg lærte på NTNU ettersom min hverdag består i å være med på å løse komplekse ingeniørrelaterte utfordringer, forvalte- og videreutvikle teknisk spesialistkompetanse og lede prosjekter.  Jeg har fått reise mye rundt på våre kraftverk, og blitt kjent med kollegaer på alle nivåer. Den genuine stoltheten de alle har over å jobbe i Hydro, er fantastisk å se, sier han.

Fall i andre kategorier

Konserndirektør for People & HSE i Hydro, Hanne Simensen, er fornøyd med at ingeniørstudenter i større og større grad ser til Hydro.

– Det er gledelig å se at vårt målrettede arbeid mot ingeniørstudenter gir avkastning, og vi opplever stadig søkerrekorder på stillinger som lyses ut. Mange innser nok at norsk aluminiumindustri er både moderne, teknologisk avansert, klimaeffektiv og fremtidsrettet. I tillegg har vi jobbet aktivt med å kommunisere det som ofte blir trukket frem internt – nemlig det gode og varme arbeidsmiljøet, muligheter for utfordrende oppgaver og faglig utvikling, samt potensialet i å være en del av løsningen på klimautfordringene, sier Simensen.

I Universum-undersøkelsen, falt Hydro i studentkategoriene IT (31 til 36), Juss (35 til 37), Humaniora (52 til 63) og business (25 til 33).

– Vi har bevisst satt inn støtet direkte mot ingeniørstudenter, ettersom de er hovedmålgruppen i rekrutteringsarbeidet vårt. Det er likevel viktig å belyse at det finnes store muligheter i Hydro for de øvrige målgruppene også, forklarer Simensen.

Se alle resultatene på Universum.

Recommended for you