Skip to content

Veikart til en grønnere industri

Leder for Primærmetall og styreleder i Norsk Industri, Hilde Merete Aasheim, åpnet årets Industrikonferanse hvor prosessindustriens «veikart til grønn konkurransekraft» ble overlevert regjeringens ekspertutvalg.

Med rundt 400 personer tilstede, diskuterte politikk- og bedriftsrepresentanter norsk industris fremtid på årets Industrikonferanse i Oslo. Norsk Industri overleverte også et «veikart» for norsk prosessindustri i lavutslippssamfunnet til regjeringens ekspertutvalg. Utvalget ble oppnevnt av regjeringen i juni 2015, og skal til høsten foreslå en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050. Industrien ble utfordret tidligere i år til å komme med sine svar. Visjonen bak veikartet er at norsk prosessindustri skal øke verdiskapningen betydelig gjennom økt produksjon og utvikling av nye prosesser og produkter.

Ifølge Aasheim gjenspeiler visjonen mye av det Hydro jobber for: å bli et grønnere aluminiumselskap i et lavutslippssamfunn.

– For å bli et grønnere aluminiumselskap som er konkurransedyktig i et lavutslippssamfunn må utvikle både våre produkter og prosesser. Et godt eksempel på dette er teknologipiloten på Karmøy, hvor neste generasjons elektrolyseteknologi, som kan redusere energiforbruk og utslipp, skal testes ut i et fullskala produksjonsanlegg fra 2017, sa Aasheim i forbindelse med konferansen.

Visjonen i veikartet, som Hydro har bidratt til å utvikle, er nullutslipp av klimagasser innen 2050. Hydros mål er å bli klimanøytrale innen 2020.

– Målet vårt er å bli klimanøytrale innen 2020 ved å redusere våre egne utslipp, ta en økt andel av resirkuleringsmarkedet og hjelpe kundene våre med å utvikle produkter som reduserer CO2-utslipp. På denne måten bidrar vi til at den norske industrien tar ett skritt nærmere målet om nullutslipp innen 2050, sa Aasheim.

Recommended for you