Skip to content

Intensjonsavtaler om bruk av naturgass ved Hydro Alunorte i Brasil

Aluminiumprodusenten Hydro har signert intensjonsavtaler med staten Pará og med Shell Brasil Petróleo LTDA, med intensjon om å erstatte en stor del av selskapets forbruk av fyringsolje ved aluminaraffineriet Alunorte i Brasil med mer miljøvennlig naturgass.

Intensjonsavtalen med Pará-myndighetene ble signert i Belem i Brasil onsdag kveld, og bevitnet av Hydros konsernsjef, Svein Richard Brandtzæg, og delstatsguvernør i Pará, Simão Jatene.

Avtalen tar sikte på å utvikle infrastruktur og muliggjøre bruk av naturgass i regionen. Hydro Alunorte vil bli den første betydelige forbrukeren av gass, og muliggjøre etablering av ny infrastruktur for LNG (Liquefied Natural Gas) i Pará. 

Skal gjennomføre mulighetsstudie
Intensjonsavtalen med Shell, som ble signert 10. januar, omhandler leveringsbetingelser for LNG og etablering av nødvendig infrastruktur i nærheten av Alunorte.

Som del av intensjonsavtalen skal det gjennomføres en detaljert mulighetsstudie for å undersøke tekniske og økonomiske sider ved prosjektet, før andre avtaler med Shell kan signeres.

I dag bruker raffineriet Alunorte fyringsolje til kalsineringsprosessen og for deler av dampgenereringen ved anlegget. Naturgass er foretrukket energikilde til prosessen på grunn av lavere kost og utslipp sammenlignet med fyringsolje. Naturgass har hittil ikke vært en mulighet i Pará på grunn av manglende infrastruktur.

Bedre og grønnere
Konsernsjef i Hydro, Svein Richard Brandtzæg, sier et mulig bytte fra fyringsolje til naturgass har vært ønskelig fra selskapets side en stund, og understreker at dette også er en viktig del av Hydros miljøstrategi.

– Hydro ønsker å være karbonnøytral fra et livssyklusperspektiv i 2020. Dette prosjektet støtter det målet, og hvis vi lykkes med å realisere det vil det både redusere karbonfotavtrykket vårt og forbedre konkurranseposisjonen til Alunorte, verdens største aluminaraffineri, sier han.

Recommended for you