Skip to content

Hydro tildelt Akan-prisen 2020

Hydro får prisen for sitt arbeid med å forebygge og håndtere rus- og avhengighetsproblematikk på en god og systematisk måte.

Hydro får Akan-prisen 2020
Nina Melsom (t.v), direktør for Arbeidsliv i NHO, overrekker prisen til konserndirektør for HR og HMS i Hydro, Hilde Vestheim Nordh. Prisen er et bilde av kunstneren Gunilla Holm Platou og heter «Flokken».

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (Akandeler årlig ut Akan-prisen til virksomheter som har arbeidet systematisk innenfor disse områdene.  

–  Hydro er en svært verdig vinner av Akan-prisen 2020, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter.  

Hun påpeker at arbeidet er forankret hos ledelsen og ansatte, og at Hydro vektlegger både forebygging og oppfølging av enkeltpersoner. Selskapet har også etablert et godt system for opplæring av ledere og ansatte.  

Hilde Vestheim Nordh, konserndirektør for HR og HMS, mottok prisen på vegne av Hydro.  

 Vi har en lang tradisjon for å jobbe med rus og avhengighet i bedriften vår, og det er svært viktig. Som i alt HMS-arbeid må vi jobbe forebyggende, men det er også viktig å sørge for at de av våre ansatte som trenger hjelp faktisk får det, sier Vestheim Nordh. 

Hydro hadde tidligere store ulikheter i policy, prosedyrer og håndtering av Akan-saker. I august 2017 etablerte virksomheten et partssammensatt prosjekt for å samordne all aktivitet rundt rus- og spillforebygging i Norge. Initiativet til dette kom fra virksomhetene lokalt. 

 I den vanskelige tiden som vi er inne i, med mange restriksjoner og mer isolasjon, er Akan-arbeidet vårt enda viktigere enn ellers. Jeg er derfor veldig glad for at vi i løpet av de siste årene har løftet oss til et enda bedre nivå og at dette har skjedd gjennom et bredt samarbeid i organisasjonen, sier Vestheim Nordh.  

Sør-Norge Aluminium AS (nå Hydro Husnes) vant Akan-prisen i 2006, og Hydro Årdal vant den i 2008. I år mener juryen at konsernet Hydro er en verdig og riktig vinner. I sin begrunnelse vektlegges det at Hydro har arbeidet systematisk og grundig for å etablere et felles rammeverk og enhetlige arbeidsmetoder for alle sine 11 selskaper i Norge. 

Om Akan

Akan – Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk – jobber for økt kunnskap om hvordan man snakker om og håndterer uønsket atferd knyttet til alkohol, spillproblematikk, medikamenter, gaming og narkotika i jobbsammenheng. Akan ble etablert i 1963 og eies av LO, NHO og staten.

Kontakt

Hydros pressevakt

Telefonen er døgnbemannet (ikke sms)

Recommended for you