Skip to content

Ytterligere reduksjon av produksjonen ved Slovalco

Styret ved Hydros majoritetseide Slovalco primæraluminiumanlegg i Slovakia har besluttet å ytterligere redusere produksjonen av primæraluminium på anlegget.

slovalco aluminium plant in slovakia

Beslutningen vil bringe produksjonen ned til omlag 60 prosent av den totale kapasiteten og kommer som følge av svært høye strømpriser, som ikke viser tegn til bedring på kort sikt.

Slovalco er for tiden i ferd med å gjennomføre en tidligere beslutning om å redusere produksjonen ned til 80 prosent innen 31. Desember. Ytterligere reduksjon i produksjonen vil starte i slutten av januar 2022. En reduksjon av kapasiteten ned til 60 prosent tilsvarer en ytterligere årlig reduksjon på 35 000 tonn produksjon.

Beslutningen om å redusere produksjonen vil påvirke støpelegeringsvolumene ved Slovalco. Kundeforpliktelser vil bli oppfylt fra Hydros norske produksjonssystem. Slovalcos aktiviteter innen resirkulering påvirkes ikke av reduksjon av primærproduksjon ved anlegget. Slovalco vil fortsette å overvåke situasjonen nøye de kommende ukene og månedene.

Slovalco er et fullt konsolidert aluminiumverk i Hydro, eid 55,3 % av Hydro Aluminium AS og 44,7 % av Penta Investments Group. Slovalco har en årlig produksjonskapasitet på 175.000 tonn primæraluminium og en støperskapskapasitet på ca. 250.000 tonn.

Kontakt

kristin-karlstad.jpg

Kristin Karlstad

Head of Communication & Public Affairs, Hydro Aluminium Metal

Recommended for you