Skip to content
  • Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022
  • Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 29. mars 2023

Oversikt over transaksjoner:

Dato

Aggregert daglig volum (antall aksjer)

Gjennomsnittpris (NOK)

Total transaksjonsverdi (NOK)

14.11.2022

135 000

73,77

9 959 193

15.11.2022

135 000

73,25

9 889 250

16.11.2022

140 000

72,38

10 133 606

17.11.2022

140 000

70,54

9 875 838

18.11.2022

140 000

70,67

9 894 416

Tidligere transaksjoner

5 525 000

 

 

 

 

 

 

Totalt offentliggjorte tilbakekjøp under programmet

6 215 000

63,63

395 441 078

I forkant av tilbakekjøpsprogrammet eide Norsk Hydro totalt 16 452 403 egne aksjer. Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 22 667 403 egne aksjer, tilsvarende 1,10% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i overnevnte tidsperiode er vedlagt.


Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.

Vedlegg

Kontakt

Anbefalt for deg

{{ abstract }}