Skip to content

Lithium de France utvikler teknologi for å produsere varme og litium fra varme saltvannskilder under bakken. Dette gir tilgang på litium med betydelig lavere CO2 utslipp enn forekomster som er tilgjengelig i dag. Selskapet har sikret EUR 44 millioner i denne serie b finansieringen. Kapitalen blir tilført fra eksisterende eiere, Arverne Group og Equinor Ventures, og med Hydro som ny investor.

Litium er et kritisk viktig materiale i alle typer oppladbare batterier, samtidig overgår etterspørselen for litium-ion batterier alle forventninger. Globalt er det en stadig større bekymring rundt tilgangen til litium og fotavtrykket fra dagens utvinning og produksjon. Vi tror at direkte litium utvinning fra saltvannkilder er den mest lovende måten for Europa å utvikle egen bærekraftig produksjon av litium, sier leder for Hydro Batteries, Morten Halleraker.

Lithium de France utvikler geotermiske prosjekter, basert på varme saltvannskilder lokalisert flere kilometer under bakken i Alsace regionen i Frankrike. Disse saltvannskildene inneholder litium, et kritisk viktig materiale for batteriproduksjon. Selskapet skal utnytte varmen i kildene til bærekraftig fjernvarme, mens litium kan utvinnes med et lavt klimafotavtrykk og styrke Europas tilgang på bærekraftige batterimaterialer.  

Dette er en god match med Hydros ambisjoner og kompetanse innen bærekraftige batteri materialer, og har et betydelig potensial frem mot 2030, sier Halleraker.

Tilgangen til bærekraftige råmaterialer for grønn omstilling er hovedutfordringen for den europeiske batteriindustrien. Hydros ambisjon er å være en aktiv pådriver i denne omstillingen.

 

Contact

Kontakt

Abonner på nyheter og pressemeldinger fra Hydro

Anbefalt for deg