Skip to content

Våre forretningspartnere forventes å overholde alle gjeldende lover og forskrifter.

Forretningspartnere som har et direkte kontraktsforhold med Hydro, må følge prinsippene i Hydros atferdskodeks for leverandører, som angir minimumsstandarder på nøkkelområder, inkludert forretningsetikk og antikorrupsjon, samt menneskerettigheter, arbeidsforhold. og bærekraft for Hydros leverandører.

Unnlatelse av å overholde disse kravene kan føre til at forretningsforholdet avsluttes.

Vi gjennomfører risikobaserte integritetsdue diligence-prosesser for å sikre at forretningspartnernes omdømme, bakgrunn og evner oppfyller våre standarder. På den måten prøver vi å sikre forretningsintegritet i verdikjeden vår.

Finn ut mer om Hydros tilnærming til ansvarlig forsyningskjede