Skip to content

Etter at det kraftige regnet inntraff i februar 2018 har Hydro gjort endringer i virksomheten, blant annet konkrete forbedringer ved Alunorte, og også endret måten vi samarbeider med lokalsamfunnene på og opptrer som nabo. Vi har kommet langt siden februar 2018, og vet at det også er mer som må gjøres.

Etter regnværet var landsbyene i området omkring aluminaraffineriet bekymret for at oversvømmelsen var forurenset som følge av overløp eller lekkasjer fra Alunortes rødslamdeponier. Mens brasilianske miljøtilsyn og andre myndigheter gjennomførte granskninger av potensielle miljøskader fra våre rødslamdeponier, ble Alunorte pålagt å redusere produksjonen med 50 prosent, noe vi umiddelbart gjorde.

Konklusjon etter granskningene: Ingen lekkasjer eller overløp

Flere undersøkelser og inspeksjoner har konkludert med at det ikke har vært lekkasjer eller overløp fra Alunortes rødslamdeponier. Det har vært utført undersøkelser av Ibama – Brazilian Institute of the Environment and Renewable Natural Resources (et statlig miljødirektorat under det brasilianske miljødepartementet) og Semas – the Secretary of State for Environment and Sustainability (den regionale miljømyndigheten i delstaten Pará). 

Under og rett etter ekstremværet sendte Alunorte delvis behandlet regnvann fra raffineriområdet ut i Para-elven som et unntakstilfelle i en krisesituasjon. Alunorte ga miljøkonsulentselskapet SGW i oppgave å vurdere den potensielle miljøeffekten av utslippet, og de konkluderte med at det ikke var indikasjoner eller bevis på forurensing av lokalsamfunnene i nærheten.

Økt robusthet og bedre dialog

Vi har lært mye av denne hendelsen – først og fremst når det gjelder hvordan landsbyene i nærområdet ser på oss som nabo. Gjennom dialog med lokalsamfunnene ble det åpenbart at vi ikke har levd opp til deres forventninger – og våre egne ambisjoner. Det vi fikk høre fra disse lokalsamfunnene var at vi ikke var tett nok på, og at den informasjonen vi ga dem ikke var god nok. Dette er ikke måten vi ønsker å framstå på, og vi jobber hardt for å bygge opp og gjøre oss fortjent til deres tillit.

Suellen Lima

I tillegg må vi sikre at Alunorte vil tåle nye tilfeller av ekstremt regnvær – uansett hvor kraftig det måtte være. Naboene våre må kunne ha tillit til virksomheten vår, og til at Alunorte ikke representerer noen risiko for dem.

Siden oversvømmelsen har vi økt robustheten ved Alunorte, og forpliktet oss til å investere 100 millioner BRL (250 millioner kroner) i en tiårsperiode for å skape et samarbeid for samfunnsutvikling og endring. Dette skal skje gjennom programmet Sustainable Barcarena Initiative, som ble kunngjort i april 2018. Vi håper dette tiltaket vil bygge tillit og forbedre vårt samarbeid med lokalsamfunnene.

Alunorte-organisasjonen er dedikert til å forstsette dette samarbeidet, og har jobbet hardt med å styrke robustheten til Alunorte. Vi har bygget nye bassenger for oppbevaring av vann ved Alunorte. Disse øker lagringskapasiteten med 350 prosent, samtidig som kapasiteten i vannbehandlingsanlegget vil øke med 50 prosent. Disse tiltakene gjør det mer sannsynlig at vi vil kunne gjenoppta full drift ved Alunorte.

Picture1

Trygt å gjenoppta driften

I januar 2019 utstedte den regionale miljømyndigheten SEMAS et teknisk notat som bekrefter at Alunorte trygt kan gjenoppta normal drift, og opphevet med dette sitt påbud om produksjonbegrensning. En studie som er utført av professorer ved Federal University of Campina Grande har også konkludert med at Alunorte trygt kan produsere med 100 prosent kapasitet når det gjelder behandling av vann. Produksjonsbegrensningen som er pålagt av føderal rett gjelder fortsatt og må oppheves før vi kan gjenopprette full produksjon.

Vi har laget en oversikt over situasjonen i Brasil, viktige hendelser og de tiltakene vi har iverksatt. På disse sidene prøver vi å oppgi detaljer og svare på spørsmål du måtte ha om situasjonen i Brasil og hva vi gjør i den forbindelse.

Sitasjonen i Brasil