Skip to content

Siden 2014 har Hydro signert 15 langsiktige kraftavtaler, som alle er basert på fornybar vann- eller vindkraft. Sammen med Hydros egen vannkraftproduksjon i Norge på 10 terawatt timer (TWh), vil de langsiktige kraftkontraktene brukes til forsyning av kraft til Hydros aluminiumsproduksjon i Norge de neste tiårene.

– Å bruke fornybar energi i vår aluminiumproduksjon er en kjernestrategi i Hydro, og en forutsetning for å produsere grønnere aluminiumsprodukter slik som Hydro REDUXA, sier Arvid Moss, konserndirektør for forretningsområdet Energi.

Hydros aluminiumsproduksjon i Norge, med en kapasitet på 1.15 millioner tonn per år, er 100 prosent basert på fornybar kraft. På verdensbasis er Hydros tilsvarende fornybarandel mer enn 70 prosent.

Kontrakten med Hafslund E-CO Vannkraft AS gjelder fra 1. januar 2021 til 31. desember 2027, med levering til prisområde NO1.