Skip to content

Hydro og Mercedes-Benz vil fra 2023 til 2030 samarbeide om et felles teknologiveikart som tar sikte på å utvikle aluminiumsløsninger for bil og transport med et CO2-fotavtrykk under 3,0 kgCO2/kgAl. Ambisjonen er å nærme seg karbonfri aluminium innen utgangen av samme tidsperiode.

Hydro skal levere det første aluminiumet med CO2-fotavtrykk under 3,0 kg, Hydro REDUXA 3.0, til Mercedes-Benz i 2023.  I første omgang blir aluminiumet brukt i flere Mercedes-Benz-modeller, inkludert den elektriske Mercedes EQ-serien.

– Mercedes-Benz har satt seg ambisiøse mål, og er en perfekt partner for Hydro. Ambisjonen om å gjøre hele parken av nye personbiler CO2-nøytral innen 2039 passer godt med Hydros mål om å levere nullkarbon-aluminium i industriell skala innen 2030. Partnerskap og samarbeid i de ulike delene av verdikjedene kan sette fart på teknologiutviklingen som er nødvendig for å redusere utslippene. Vi er glade for å få Mercedes med oss på vår vei mot aluminium med nullutslipp, sier Hilde Merete Aasheim, konsernsjef i Hydro.

Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim signerer avtalen med Markus Schäfer, Chief Technology Officer, Development & Procurement i Mercedes-Benz.
Hydro CEO Hilde Merete Aasheim with Mercedes' Markus Schäfer, member of the Board of Management and Chief Technology Officer, Development & Procurement.

Bilprodusenter trenger aluminium for å redusere vekt og karbonutslipp uten at det går på bekostning av sikkerheten i bilene. Aluminium kan resirkuleres igjen og igjen og gjør at materialer for engangsbruk kan unngås. Hydro har forsynt Mercedes-Benz med komponenter av aluminium i mange år. Med dette partnerskapet vil Mercedes-Benz og Hydro forske videre på hvordan lavkarbon- og resirkulerte aluminiumsprodukter kan benyttes i biler. Målet er å utnytte det fulle potensialet til aluminium som en lavkarbonløsning i moderne kjøretøy.

– Aluminium blir stadig viktigere for å gjøre elektriske kjøretøy lettere. Vi jobber tett med våre partnere for å finne måter å redusere CO2-utslippene i verdikjeden til aluminium. Derfor er jeg glad for at vi nå skal jobbe sammen med Hydro, som har lang erfaring og er eksperter på å produsere fornybar energi for å takle en av de største utfordringene vi står overfor i bilindustrien. Dette er et viktig signal for å akselerere endringstakten i aluminiumsindustrien og øke tilgjengeligheten av lavkarbon-aluminium, sier Markus Schäfer, medlem av Mercedes-Benz Group AGs konsernledelse og teknologidirektør, utvikling og innkjøp.

Skaper et marked for grønnere aluminium

Hydro skal redusere sine CO2-utslipp med 30 prosent innen 2030. For produksjonen av primæraluminium vil utslippsreduksjonene komme gjennom å redusere CO2-utslipp ved Hydros produksjonsanlegg for alumina i Alunorte, Brasil, og gjennom ytterligere optimalisering av elektrolyse- og støperivirksomheten. Hydro utvikler også karbonfangstløsninger for sine eksisterende produksjonsanlegg for primæraluminium. Samtidig utvikles også ny teknologi som skal gi nullutslipp i produksjonen av primæraluminium. Hydro har som mål å ha piloter i industriell skala for slik teknologi innen 2030.

– For å lykkes med å levere på våre mål om dekarbonisering er det viktig å at vi kan gå sammen opp med partnere som ligger i forkant gjennom hele verdikjeden.​ Å jobbe sammen i strategiske partnerskap med våre kunder og andre aktører i verdikjeden vil være en viktig måte for at Hydro skal kunne forme markedet for lavkarbon-aluminium, sier Aasheim.

Kontakt