Teknologipiloten på Karmøy

Hydros pilotanlegg på Karmøy har verdens mest klima- og energieffektive produksjonsteknologi for aluminium. Teknologipiloten er grensesprengende for Hydro, Norge og verden.

Teknologipiloten på Karmøy

Gjennom teknologipiloten på Karmøy ønsker Hydro å industrialisere verdens mest klima- og energieffektive teknologi for aluminiumproduksjon.

Sammenlignet med verdensgjennomsnittet, vil teknologien Hydros forskere har utviklet redusere energiforbruket i aluminiumsproduksjonen med 15 prosent. Det lave energiforbruket, kombinert med høy produktivitet, gjør at Hydro med trygghet kan si at teknologipiloten på Karmøy blir verdensledende.

Teknologi utviklet av Hydro

I aluminiumindustrien er Hydro verdensledende innen forskning og utvikling. Forskere ved Hydros teknologisentre i Årdal, Porsgrunn og Neuss i Tyskland har de siste årene utviklet neste generasjons elektrolyseteknologi, som kan redusere energiforbruk og utslipp fra aluminiumindustrien. Det er denne teknologien som nå er klar for å testes i et fullskala produksjonsanlegg.

75.000 tonn aluminium per år til bil og bygg

Det nye pilotanlegget vil bygges ved Hydros eksisterende aluminiumverk på Karmøy i Rogaland. Den årlige aluminiumsproduksjonen vil være på 75.000 tonn per år, i tillegg til eksisterende kapasitet på ca 200.000 tonn per år. Hydro Karmøy produserer aluminiumsprodukter som benyttes i plater og profiler i bygg- og anleggsindustri, bilindustri, samt aluminiumtråd til for eksempel høyspentledninger.


Oppdatert: 26. november 2016