Teknologipiloten på Karmøy

Hydros pilotanlegg på Karmøy har verdens mest klima- og energieffektive produksjonsteknologi for aluminium. Teknologipiloten er grensesprengende for Hydro, Norge og verden.

Teknologipiloten på Karmøy
Aluminium fra pilotanlegget skal være verdens mest energieffektive, med det minste CO2-fotavtrykket i verden. Foto: Hydro/Multiconsult

Gjennom teknologipiloten på Karmøy ønsker Hydro å industrialisere verdens mest klima- og energieffektive teknologi for aluminiumproduksjon.

Ved hjelp av 60 nye elektrolyseceller skal pilotanlegget produsere om lag 75,000 tonn aluminium i året. Foto: Hydro/Marius Motrøen.
Ved hjelp av 60 nye elektrolyseceller skal pilotanlegget produsere om lag 75,000 tonn aluminium i året. Foto: Hydro/Marius Motrøen.

Sammenlignet med verdensgjennomsnittet, vil teknologien Hydros forskere har utviklet redusere energiforbruket i aluminiumsproduksjonen med 15 prosent. Det lave energiforbruket, kombinert med høy produktivitet, gjør at Hydro med trygghet kan si at teknologipiloten på Karmøy blir verdensledende.


Teknologi utviklet av Hydro

I aluminiumindustrien er Hydro verdensledende innen forskning og utvikling. Forskere ved Hydros teknologisentre i Årdal, Porsgrunn og Neuss i Tyskland har de siste årene utviklet neste generasjons elektrolyseteknologi, som kan redusere energiforbruk og utslipp fra aluminiumindustrien. Det er denne teknologien som nå testes i et fullskala produksjonsanlegg.

Referansesenteret i Hydro Årdal er et av forskingssentrene i Hydro hvor elektrolyseteknologien har blitt utviklet. Foto: Hydro/Halvor Molland.
Referansesenteret i Hydro Årdal er et av forskingssentrene i Hydro hvor elektrolyseteknologien har blitt utviklet. Foto: Hydro/Halvor Molland.

 

Pilotanlegget vil gi nye arbeidsplasser på Karmøy
og øke produksjonskapasiteten ved anlegget med
40 prosent. Foto: Hydro/Marius Motrøen
Pilotanlegget vil gi nye arbeidsplasser på Karmøy og øke produksjonskapasiteten ved anlegget med 40 prosent. Foto: Hydro/Marius Motrøen

75,000 tonn aluminium per år til bil og bygg

Pilotanlegget er bygget ved Hydros eksisterende aluminiumverk på Karmøy i Rogaland. Den årlige aluminiumsproduksjonen vil være på 75,000 tonn per år, i tillegg til eksisterende kapasitet på ca 200,000 tonn per år. Hydro Karmøy produserer aluminiumsprodukter som benyttes i plater og profiler i bygg- og anleggsindustri, bilindustri, samt aluminiumtråd til for eksempel høyspentledninger.

Fakta om Teknologipiloten på Karmøy


Oppdatert: 26. november 2016