Skip to content

Hydro — przedsiębiorstwo produkcji aluminium i energii   

Hydro jest wiodącym przedsiębiorstwem przemysłowym, którego działalność biznesowa i partnerskie relacje są zorientowane na zrównoważoną przyszłość. Wnosimy istotny wkład w rozwój branż ważnych dla społeczeństwa. 

Od 1905 roku Hydro przetwarza surowce naturalne w wartościowe produkty dla społeczeństw i dla przedsiębiorstw — koncentrujemy się przy tym, aby zapewnić dobre, bezpieczne środowisko pracy dla 32 000 pracowników ponad 140 naszych zakładów. 

Dzisiaj, posiadamy różnorodne spółki — oraz realizujemy dalsze inwestycje — w sektorach zrównoważonego rozwoju. Obecni w wielu segmentach rynków aluminium, energetycznego, recyklingu metali, źródeł odnawialnych oraz akumulatorów, oferujemy w Hydro unikalną bazę wiedzy i kompetencji.  

Hydro jest liderem zorientowanym na rozwój zrównoważonej przyszłości — przetwarzamy surowce naturalne w produkty i rozwiązania za pomocą innowacyjnych i wydajnych technologii.