Skip to content

Vikt, säkerhet och kostnad

Dagens lastbilsindustri står inför utmaningar vad gäller viktreduktion, säkerhet och totalkostnader. Det finns stora fördelar med att använda aluminium i nyttofordon.

Strukturella delar av aluminium

Strukturella delar av aluminium i lastbilens chassi och förarhytt bidrar till högre säkerhet och lägre vikt. Dessutom:

  • Utvändiga delar får en snygg och korrosionsbeständig yta
  • Invändiga delar blir mer estetiska och funktionella
  • Drivsystem blir säkrare och lättare

På en klass 8-lastbil med släp kan bränsleekonomin öka med hela 5,5 % för varje 10 % som vikten minskar.

Tunga nyttofordon

Vi förser alla typer av tunga nyttofordon med valsade produkter och komponenter som exempelvis:

  • Förarhytt: Underkörningsskydd, takräcken, takskenor, instrumentpanelbalkar, dörrstrukturer, sängramar och bord
  • Chassi: Högtrycksgrenrör och hydrauliska grenrör, konsoler, släpvagnsbalkar samt sido- och underkörningsskydd
  • Drivsystem: Fläktringar, grenrör, bränslespridarrör, oljerör och höljen
Kontakta oss om du vill diskutera hur aluminium kan framtidssäkra dina lastbilar.
Utbildning i aluminium Fakta om aluminium