Skip to content

Aluminium i höga byggnader

Den största utmaningen med höga byggnader är att installera fasaderna. Aluminium är lösningen.

glass panels in aluminium frames

Våra varumärken Sapa, Technal och WICONA erbjuder ”enhetliga system” för modern arkitektur. Numera växer städerna på höjden, och på höga byggnader går det ofta inte att installera fasader med hjälp av ställningar.

Våra fasadsystem består av paneler som tillverkas och monteras på fabrik. De fraktas till byggplatsen, där de lyfts upp med kranar och installeras på byggnadens stål- eller betongstomme av byggarbetare som befinner sig inne i byggnaden.

På våra produktionsanläggningar runt om i världen kan vi också utveckla och tillverka tunna och starka aluminiumprofiler specialanpassade för dina fasader.

Rekommenderat för dig