Skip to content

Aluminium för moderna marina applikationer

Bygger ni kryssningsfartyg, megayachter, försvarsfartyg, passagerarfärjor eller fritidsbåtar eller fartyg och installationer för offshore? Då bör ni överväga kostnadseffektiva och skräddarsydda aluminiumkomponenter.

The Brim catamaran at sea

Lägre vikt och högre vridhållfasthet

Aluminium kan hjälpa dig att uppnå vikt- och kostnadsbesparingar för att bygga effektivare fartyg och konstruktioner av högre kvalitet.

Aluminium ger en lägre vikt utan att tumma på konstruktionshållfastheten. De unika egenskaperna hos strängpressade aluminiumkomponenter ger en exceptionellt hög vridhållfasthet.

Omfattande erfarenhet och expertis

Vi erbjuder aluminiumlösningar som är konstruerade för att stå emot hög strukturell belastning och krävande miljöer. Fördelar för dig:

  • Avsevärt kortare monteringstid
  • Enklare konstruktionsprocess
  • Minimal deformering vid FSW-svetsning, vilket ger en oslagbar planhetstolerans

Friktionssvetsning

1996 startade vi, som första företag i världen, produktion i industriell skala med friktionssvetsning som fogningsmetod. I dag kan vi erbjuda kunderna upp till 18 meter långa och 3,5 meter breda aluminiumpaneler.

Teknisk expertis om hur man använder aluminium till havs

Inom sjöfarts- och offshoreindustrin är viktreducering en av drivkrafterna för att minska kostnaderna. Vikten har en direkt inverkan på transportkostnaden samt tiden och kostnaden för installation och idrifttagning. Aluminium är ett fantastiskt material för havsbaserade miljöer. Det är obrännbart och har bättre brandskyddsegenskaper än kolfiber.

Experthjälp för marin- och offshoreingenjörer

Bygger ni kryssningsfartyg, megayachter, försvarsfartyg eller snabbfärjor eller levererar till offshore- och vattenbyggnadsindustrin? Vi utvecklar och tillverkar bearbetade, förmonterade och ytbehandlade komponenter med hjälp av vår egen teknik inom strängpressning och friktionssvetsning. Våra specialister och ingenjörer utvecklar ständigt nya lösningar och tekniker för offshore- och sjöfartsindustrin.