Skip to content

Alumiini törmäyshallintasovelluksiin

Autojen törmäyksenhallintajärjestelmät ja niihin liittyvät osat ovat ratkaisevan tärkeitä kuljettajan ja matkustajien turvallisuuden kannalta suurilla nopeuksilla tapahtuvissa törmäyksissä. Ne ovat tärkeitä myös siksi, että ne ovat helposti korjattavissa alhaisen nopeuden kolareiden jälkeen ja vähentävät vaurioista aiheutuvia kustannuksia.

Niiden tehtävänä on täyttää tiukat energianvaimennusvaatimukset, jotka johtuvat ajoneuvotason törmäysvelvoitteista etutörmäystapauksissa, samalla kun ne täyttävät suunnittelua, painoa ja kestävyyttä koskevat vaatimukset.

Alumiiniprofiilit tarjoavat vertaansa vailla olevaa suunnittelun joustavuutta, joka yhdessä ainutlaatuisen autoteollisuuden seosvalikoiman ja kehittyneiden valmistusvalmiuksien kanssa mahdollistaa suoraviivaisen reitin suorituskykyisten törmäyksenhallintajärjestelmien (CMS) suunnitteluun.

Parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja parhaan suorituskyky-kustannussuhteen saavuttamiseksi on tärkeää, että otat yhteyttä Hydron suulakepuristustiimiin jo varhaisessa vaiheessa, jolloin toiminnalliset suunnittelutavoitteet ovat avainasemassa. Tämä mahdollistaa seoksen valinnan, puristussuunnittelun ja valmistusehdotusten tekemisen toteutettavuuskierrosten aikana.

Alumiiniprofiilien  törmäyksenhallintajärjestelmien yleiset käyttökohteet

Tarjoamme täysin integroitua arvoketjua, joka koostuu valusta/kierrätyksestä ja suulakepuristuksesta, jota täydennetään edistyksellisellä valmistuksella, kuten passivointi, taivutus, muovaus, leimaaminen, hitsaus ja koneistus. Tämä antaa meille mahdollisuuden palvella menestyksekkäästi vaativimpiakin OEM-valmistajia seuraavilla CMS-osilla:

a silver and black machine

• Etupuskurin palkit

• Takapuskurin palkit

• Törmäyskotelot

• Pitkittäispalkit

 

 

Erittäin luja alumiini ja autoteollisuuden törmäysseokset

Törmäyksen kannalta merkitykselliset osat jaetaan kahteen luokkaan: niihin, joiden tarkoituksena on absorboida energiaa aksiaalisen puristusvoiman alaisena, kuten törmäyskotelot (törmäysoptimoitu), ja niihin, joiden tarkoituksena on siirtää aksiaalisen puristusvoiman aiheuttamia voimia, kuten puskuripalkit (lujuusoptimoitu).

Hydro on sitoutunut kehittämään 6xxx-sarjaan (AlMgSi) kuuluvia alumiiniseoksia, jotka on optimoitu CMS-tuotteille. Niiden keskeiset ominaisuudet, kuten lujuus, sitkeys ja kestävyys, soveltuvat sekä suulakepuristukseen että jatkojalostukseen.

Tärmäysoptimoituja 6xxx-seoksia, jotka on tarkoitettu aksiaalisiin puristuskuormiin, kutsutaan yleensä C-luokiksi, ja niiden perässä on luvut, jotka osoittavat taatun myötölujuuden vähimmäistason. Mitä korkeampi lujuus, sitä suurempi on mille tahansa mallille absorboituva ominaisenergia (kj/m).

Lujuusoptimoituja 6xxx-seoksia, jotka on tarkoitettu aksiaaliseen puristuskuormitukseen, kutsutaan yleensä N-luokiksi, ja niiden perässä on luvut, jotka korostavat taattua vähimmäismuotolujuutta. Mitä korkeampi lujuus, sitä korkeampi on muodonmuutoskynnys, jonka ylittyessä voima ei enää siirry törmäyskotelon energiaa vaimentavaan elementtiin.

Tutkimus ja tuotekehitys

Hydro kehittää jatkuvasti autoteollisuudelle suunnattuja vähähiilisiä ja suorituskykyisiä alumiiniratkaisuja. Kehitysohjelmamme ja -tiimimme toimivat sekä sisäisesti että autoteollisuuden kumppanuuksien puitteissa tukeakseen ja auttaakseen alkuperäisten OEM-valmistajien tavoitteita ja täyttääkseen samalla toimialakohtaiset turvallisuusmääräykset. Tämä on osa autoteollisuuden DNA:tamme.

Ota yhteyttä jo tänään keskustellaksesi autoteollisuuden alumiiniprojektistasi
Autoteollisuus Innovaatio sekä tutkimus- ja kehitystyö E-mobility Vähähiilinen ja kierrätetty alumiini