Skip to content

Bærekraftige HVAC-varmevekslere

I takt med at miljølovgivningen blir strengere og påvirker områder som produktgjenvinning, effektivitet, kjølemidler og utslipp av kjølemidler, ønsker HVACR-produsentene å optimere produktene sine. Aluminium kan løse mange av disse problemene på grunn av dets fysiske egenskaper. Ettersom det kan ekstruderes til ekstremt tette toleranser – noe som ikke er mulig med stål og kobber – kan vi også produsere mikrokanalrør.

Bytte til aluminium

Aluminium er mye lettere og koster mye mindre per vektenhet enn kobber. Det betyr at du kan få tre meter aluminiumrør for samme pris som en meter kobberrør.

Mikrokanalteknologi

Ved å kombinere mikrokanalrør med våre egne profilerte, sveisede aluminiummanifolder kan du utnytte det potensialet som en løsning i aluminium gir. Med denne teknologien kan bedriften din:

  • Redusere forbruket av kjølemidler med opptil 40 %
  • Forbedre energieffektiviteten/ytelseskoeffisienten med opptil 10 %
  • Redusere forbruket av råmaterialer med mer enn 50 %
  • Redusere kostnadene sammenlignet med bruk av varmevekslere i aluminium/kobber
  • Enkelt gjenvinne et system i aluminium

Aluminium er den beste løsningen for å øke effektiviteten samtidig som du reduserer de totale kostnadene. Kort sagt ble det nettopp rimeligere å være miljøvennlig.

Kontakt oss for å få vite mer om vårt produktutvalg innenfor HVACR