Skip to content
Entusiasmen han refererer til, ser ut til å være gjensidig. Hydro-sjefen og hans kolleger ble tatt imot med varme, åpenhet og nettopp entusiasme, da de møtte sine nye medarbeidere i Brasil de første dagene i mars.

Med godt over 4.000 medarbeidere er det i Hydro-sammenheng bare Norge og Tyskland som kan måle seg med Brasil i størrelse, i alle fall målt i antall ansatte. Og mens Tyskland har det største og viktigste enkeltmarkedet, og Norge har energien og aluminiumtradisjonene, så har Brasil store mengder av den viktige råvaren bauksitt og mange medarbeidere med kompetanse til å utvinne og foredle den.

Sammen med Johnny Undeli, som leder Hydros nye forretningsområde Bauksitt & Alumina, og Hilde Merete Aasheim, som leder forretnings-området Primærmetall, og flere sentrale Hydro-ledere markerte Brandtzæg at overtakelsen av virksomheten i Brasil endelig var et faktum.

Fra periferi til kjerne

– Hva har Hydros nye medarbeidere i Brasil i vente nå?

– Noe av det viktigste er nok at de går fra å være en relativt liten virksomhet på siden av de store satsingsområdene i Vale til bli en integrert del av Hydros kjernevirksomhet. Det kommer de til å merke. For oss er virksomheten i Pará en nøkkel til framtidig utvikling. Vi har sikret oss både råstoffet og kompetansen såvel innenfor bauksittutvinning i Paragominas, en av verdens største gruver, som i Alunorte, verdens største aluminaraffineri. Dessuten har vi en majoritetsandel i det svært veldrevne aluminiumverket Albras.

Brandtzæg understreker at dette er virksomheter som både ledelsen og de ansatte har god grunn til å være fornøyd med.

Skal utfordre hverandre

– Men vi er sterke tilhengere av kontinuerlig forbedring, og vi ser at det på flere områder er rom for å ta nye tak. Det skal vi gjøre i nært samarbeid. På mange områder har vi utvilsomt en god del å tilføre, men vi skal ha respekt for at medarbeiderne våre i Brasil er meget kompetente fagfolk som vet godt hva de driver med. Samarbeid, målrettethet og respekt blir derfor viktige verdier i det vi skal gjøre også her. Nettopp det å utfordre hverandre i et åpent og respektfullt samarbeid kan vise seg å bli nøkkelen til viktige gjennombrudd.

– Det er viktig at vi først og fremst konsentrerer oss om å gjennomføre de forberdingsmulighetene som er til stede i våre nye enheter. Jeg har merket meg at vi har fått solid kompetanse og mange dyktige medarbeidere på laget i Brasil. Vi har et godt utgangspunkt. Nå skal vi slippe løs de gode kreftene slik at forbedringene fortsetter for fullt.

 

 

 

 

 

 

Anbefalt for deg