Skip to content

Rackwitz utvides til HyForge-segmentet og øker bruken av brukt aluminium

Hydros resirkuleringsanlegg i Rackwitz ved Leipzig i Tyskland skal utvides til produksjon av det innovative HyForge smibolt-segmentet. Utvidelsen vil øke resirkulering av brukt aluminium betydelig for også å sikre markedsledende bærekraftsytelse.

Illustrasjon: Hydro planlegger en utvidelse av resirkuleringsanlegget i Rackwitz, Tyskland.
Illustrasjon: Hydro planlegger en utvidelse av resirkuleringsanlegget i Rackwitz, Tyskland.

Det nye anlegget skal være i drift innen utgangen av første kvartal 2023, og skal levere høykvalitets aluminiumsbolt med mindre diameter til bilindustrien. Dette produktet kan smiis direkte til høykvalitets bilkomponenter.

– Etter å ha introdusert dette produktet ved aluminiumverket Hydro Husnes, tar vi det nå ett steg videre i Rackwitz der vi skal produsere HyForge med enda mindre diameter, samtidig som vi sikrer et førsteklasses karbonfotavtrykk ved å bruke en stor andel brukt aluminium som råstoff i prosessen, sier leder for Recycling i Hydro Aluminium Metal, Trond Olaf Christophersen.

– Dette prosjektet blir et viktig bidrag til Hydros mål om å doble bruken av brukt aluminium innen 2025, sier Christophersen og legger til at byggingen av det nye anlegget som vil tilby dette spesialproduktet, estimert til å koste litt over 40 millioner EUR, vil starte om kort tid. Når anlegget er i drift, vil det gjøre det mulig for Hydro å tilby hele porteføljen av smibolt fra store til små diameter, inkludert skrapkonvertering.

Smibolt er en aluminiumsbolt med mindre diameter enn tradisjonell pressbolt, og med en overlegen overflatekvalitet. HyForge fra Hydro kan smiis til høykvalitets bilkomponenter, som hjuloppheng, rett etter levering  uten ytterligere prosesstrinn som ekstrudering eller homogenisering.

Christophersen sier at Rackwitz-anlegget i nærheten av Leipzig i Tyskland er ideelt plassert for å betjene nøkkelkunder innenfor bilsegmentet - og gir god tilgang til brukt aluminium for økt resirkulering, som igjen gir betydelig kundeverdi og bidrar til den sirkulære økonomien.

Alt ligger til rette for Rackwitz

– Rackwitz-anlegget og HyForge-produktet vil kunne møte bilindustriens høye kvalitetsstandarder og raskt økende fokus på bærekraft, sier Christophersen, og legger til: – Denne investeringen passer perfekt i Hydros overordnede ambisjon om å løfte lønnsomheten og drive bærekraft, og våre ambisiøse vekstmål innenfor det raskt utviklende resirkuleringsområdet.

Resirkuleringsanlegget i Rackwitz er spesialisert på å betjene bilindustrien og kvalifisert til å levere produkter til sikkerhetskomponenter.

– Vi er allerede en foretrukken leverandør til bilindustrien og den posisjonen vil nå styrke seg med introksjunen av HyForge, sier fabrikksjef i Rackwitz Thomas Stuerzebecher.

Anlegget produserer i dag rundt 95,000 tonn pressbolt per år. Med utvidelsen planlegger Rackwitz å produsere ytterligere 25 – 30,000 tonn som HyForge, og øke resirkulering av brukt aluminium som råstoff til nye produkter ved anlegget.

– Gjennom den høye andelen resirkluert aluminium i HyForge fra Rackwitz, kan vi levere disse produktene som Hydro REDUXA med et garantert CO2-fotavtrykk på under 4 kg CO2 per kilo aluminium – som er mindre enn 25% av det globale gjennomsnittet for primæraluminium, sier Stuerzebecher.

Kontakt

Line Haugetraa

Line Haugetraa

Leder for investorkontakt

nils-vibe-rheymer-profile.jpg

Nils Vibe-Rheymer

Communication Manager, Hydro Aluminium Metal

Recommended for you