Skip to content

Veien mot null utslipp er lang, men Hydro har hatt stor fremgang de siste tre tiårene. CO2-utslippene ved aluminiumverkene i Norge er kuttet med 70 prosent siden 1990. De neste skrittene skal tas gjennom mer resirkulering, karbonfangst og -lagring, og dessuten utvikling av helt nye produksjonsprosesser.

Dagens elektrolyseteknologi er tuftet på Hall-Héroult-metoden som ble funnet opp i 1886. I denne prosessen slippes CO2 ut i atmosfæren når elektrisitet får aluminiumoksid, også kalt alumina, til å reagere med karbon slik at det dannes aluminium. Den nyskapende HalZero-teknologien er derimot basert på å omdanne alumina til aluminiumklorid før elektrolysen. Klor og karbon holdes i et lukket kretsløp. Dermed er det bare oksygen som slippes ut.

Hvis Hydro lykkes med utviklingen vil HalZero vil det gjøre produksjonen av primæraluminium helt utslippsfri ved å eliminere CO2-utslipp fra både elektrolyse og anodebaking.

HalZero
HalZero er basert på å konvertere aluminiumoksid til aluminiumklorid før elektrolysen. Klorin og karbon sirkulerer i et lukket kretsløp. Dermed elimineres CO2 og bare oksygen slippes ut i prosessen.

Status og veien videre

Ved Hydros forskningslaboratorium på Herøya ved Porsgrunn har teknologer lykkes med å teste og modellere HalZero-prosessen. Etter lovende testresultater er de klare for å verifisere teknologien i forsøksskala. Ambisjonen er å produsere de første testvolumene med aluminium innen 2025 og pilotvolumer i industriell skala innen 2030.

Det trengs fortsatt mye forskning for å modne HalZero-prosessen frem mot industrialisering, men prosessdesignstudier og innledende laboratorietester har vist at et HalZero-smelteverk i industriell skala vil ha energiforbruk og driftskostnader i samme størrelsesorden som dagens elektrolyseteknologi. Den totale kapitalinvesteringen for et fullskala HalZero-smelteverk ventes å være sammenlignbart med et konvensjonelt smelteverk. HalZero vil kunne anvendes både til nybygde smelteverk og til utrangerte anlegg der infrastrukturen kan gjenbrukes.

Picture from the laboratory in Porsgrunn, Norway
Et team med teknologier jobber med å utvikle HalZero ved forskningssenteret på Herøya i Porsgrunn. Foto: Jens Christian Boysen, Hydro

Oppskalering av testene vil kreve betydelige investeringer og offentlig-private partnerskap. I 2023 bevilget Enova 141 millioner kroner i støtte til bygging og drift av testanlegget ved Hydros teknologisenter på Herøya i Porsgrunn.

Testanlegget skal etter planen settes i drift innen 2025 og er et viktig skritt mot å gjøre HalZero-teknologien anvendelig for bruk i ny elektrolysekapasitet. Det er her teamet av teknologer i verdensklasse skal jobbe for å modne de forskjellige delene av prosessen med mål om å bygge en pilot i industriell skala innen utgangen av dette tiåret.

*Navnet HalZero henspiller på hvordan Hydros aluminiumcelleteknologi vanligvis betegnes – HAL – og løftet om å levere null utslipp.