Skip to content

For å få til det er vi helt avhengige av kompetansen til våre 3500 ansatte rundt i Norge, som gjør at vi kan møte den økende etterspørselen etter grønnere, sirkulære produkter og lede an i utviklingen.

Visste du for eksempel at vårt aluminiumsverk på Husnes i år går tilbake til full kapasitet etter å ha gått for halv maskin siden finanskrisen, og dermed skaper 100 nye arbeidsplasser lokalt? Med det blir Hydro Husnes et av de mest klimaeffektive aluminiumsanleggene i verden, og dobler sin produksjon av lavkarbonaluminium, et materiale som EU anerkjenner som en viktig byggestein for det sirkulære samfunnet.

Eller at vi på Sunndal driver det største og mest moderne anlegget for produksjon av primæraluminium i Europa? Produktene går blant annet til den europeiske bilindustrien, og er med på å lettvekte og elektrifisere bilene som produseres.

Karmøy ligger en av våre store stoltheter – en verdensledende teknologipilot. Her bruker vi banebrytende teknologi for å produsere aluminium med mindre strøm, som igjen gir lavere CO2 fotavtrykk. Pilotanlegget i industriell skala opererer med om lag 15 prosent lavere energiforbruk enn verdensgjennomsnittet.

I Høyanger holder våre kolleger på med et pilotprosjekt for å resirkulere aluminium direkte inn i produksjonen av ny aluminium. Får vi til det vil vi både kunne redusere klimafotavtrykket til metallet ytterligere, og samtidig øke bruken av resirkulert aluminium, som er avgjørende for å oppnå en sirkulærøkonomi.

I Årdal fyller Hydro snart 75 år, men bidrar fremdeles til å tenke nytt – blant annet ved å støtte en ny øvingsfabrikk med topp moderne utstyr, som skal gi industrien boltreplass til å utvikle og teste automatiserte produksjonsprosesser. 

Helt i sør, ved Vigeland Brug, produserer vi aluminium med en renhetsgrad på 99,99 produsent. Det går blant annet inn i mobiltelefonen du kanskje leser dette på akkurat nå. 

På vårt ekstruderingsverk på Magnor utvikler og produserer vi rundt 7500 tonn aluminiumsprofiler årlig, som brukes i bygg, elektronikk, offshore og transport. Magnor var det første ekstruderingsverket i Norge som oppnådde en såkalt ASI-sertifisering, som arbeider for ansvarlig produksjon, innkjøp og forvaltning av aluminium gjennom hele verdikjeden.

a factory with machines

For ikke å glemme alle de stedene rundt i landet hvor vi produserer vann- og vindkraft. Så vi kan produsere og levere lavkarbonaluminium til kunder verden over. 

Les mer om vår fornybare kraftproduksjon i Norge

Hydro Husnes tilbake for fullt for å levere attraktiv lavkarbonaluminium verden over Utbrukt metall skal bli som nytt hos Hydro Høyanger Karmøy teknologipilot lever opp til ‘grønnere’ forventninger