Skip to content

Omtanke for mennesker og miljø

Vi er en del av noe større. Det krever omtanke. Alt vi gjør, har sitt utspring i naturen. Det krever omtanke. Alt vi skaper, framstilles av mennesker, kjøpes av mennesker, brukes av mennesker. Verden over. Det krever omtanke. Hydro er et stort selskap med mange tusen ansatte. Det krever omtanke. Mange steder vi opererer, er vi en stor del av et lite lokalmiljø. Også det krever omtanke.

Vi trenger hverandre. Vi trenger hver hånd og hvert hode. Sikkerhet kommer derfor alltid i første rekke, uansett hva vi gjør, uansett hvor vi gjør det. Ingen av oss er perfekte. Derfor trenger vi kolleger som tør og er villige til å bry seg. Sikkerhet og omtanke er to sider av samme sak.

Vi er stadig underveis. Derfor må vår omtanke være målrettet og våre mål tydelige. Derfor må vi tenke og handle langsiktig. Gjennom mer enn 100 år har Hydro måttet foreta atskillige store og små endringer. Noen har vært åpenbare og uomtvistelige. Andre har vært omdiskuterte og problemfylte. Omorganisering, nedleggelse av gammel produksjon og reduksjon av bemanningen er aldri enkelt. Noen ganger kan det likevel være riktig, for eksempel av hensyn til økonomi og miljø. Uhell og ulykker kan inntreffe, selv om vi gjør alt som står i vår makt for å forhindre dem. Da må situasjonen håndteres til beste for alle som er berørt. Med omtanke.

Små og store dilemmaer er en del av hverdagen. Derfor må vi være forberedt på å håndtere dem. I Hydro skal det skje med omtanke og langsiktighet, i oppriktig dialog med dem som er berørt.

Related documents