Skip to content

Det skal mot til

Det skulle mot til å bygge opp en internasjonal storbedrift midt oppe i den norske fjellheimen for over 100 år siden. Hydro-pionérene torde tenke store tanker, selv om ressursene var små og motkreftene mange og sterke. Det skal mot til å sette seg høye mål, utvikle ny og banebrytende teknologi. Det skal mot til å gå foran og brøyte vei. Ledere skal gå foran. Det er ikke noe alternativ når vi sikter mot å møte framtidens største utfordringer med løsninger i aluminium.

Derfor var det ingen tvil i Hydro da den siste finanskrisen rammet for noen år siden. Kostnadene måtte ned i alle ledd, men ambisjonsnivået for selskapets forskning og utvikling skulle ikke rokkes. Det var et modig trekk. Framsynt også. Resultatet er at Hydro i dag driver verdens mest energieffektive og miljøtilpassede aluminiumproduksjon i sitt pilotanlegg på Karmøy. Ambisjonene stopper ikke der. Mer effektivt skal det bli.

Mot skal også til når vi i alle deler av verden satser stort på utvikling av nye og bedre legeringer og løsninger for bil og transport, bygg- og emballasjeindustrien. Det er viktig å se mulighetene når vi arbeider med å gjøre biler og andre kjøretøy lettere, sikrere og bedre miljøtilpasset, når vi utvikler nye og mer avanserte karosserideler i ett stykke eller framstiller stadig flere produkter som er 100 prosent resirkulerbare.

Mulighetene er mange så lenge vi har mot til å tenke nytt og ta nye skritt i møte med framtidens utfordringer.

Related documents