Skip to content

Samarbeid – avgjørende fra start

Alt starter med målrettet og godt samarbeid. Hydros grunnlegger, Sam Eyde, fikk sitt teknologiske gjennombrudd i samarbeid med forskeren Kristian Birkeland. Det ble starten på en ny, verdensomspennende industri. Eyde la det økonomiske grunnlaget for Hydro gjennom samarbeidet med de styrtrike svenske brødrene Wallenberg. Likevel spørs det om han ikke hadde enda større nytte og glede av den driftige assistenten Sigurd Kloumann, som fortsatt var tidlig i 20-årene da Eyde ansatte ham.

Kloumann fikk ansvaret for «alt» Eyde bygde i Hydro: Verdens første vellykte produksjonsanlegg for mineralgjødsel, Europas største vannkraftverk på Notodden, deretter verdens største på Rjukan. Alt har imidlertid sin tid, og i 1911 gikk gründeren og assistenten hver til sitt. Det førte Kloumann til den lille vestlandsbygden Høyanger, der han i 1915 etablerte og bygde opp det første norskeide aluminiumselskapet. Med på laget var flere av hans nære medarbeidere fra oppbyggingen av Hydro. To år senere utvidet han virksomheten med et anlegg for videreforedling av aluminium i Holmestrand. Et integrert aluminiumselskap var en realitet. Ringen var sluttet da begge virksomhetene i 1986 ble en del av det voksende aluminiumselskapet Hydro.

Gjennom nyskapende samarbeidsforsøk i 1960-årene ble Hydro en foregangsbedrift i måten å organisere arbeidet på. Ansvar ble overført fra ingeniørkontorene til medarbeiderne ute i produksjonen. Det la grunnlaget for en samarbeidskultur som har preget selskapet siden og som mer enn noen gang er et av Hydros fortrinn, uansett hvor vi opererer. På samme tid tok vi de første skrittene mot det som etter hvert skulle bli en aluminiumgigant, blant annet gjennom å satse på ekstruderte løsninger, først i Norge og Sverige, deretter med et internasjonalt nettverk av produksjonsanlegg. De betjener og samarbeider med sine kunder lokalt, samtidig som de drar nytte av all den kompetansen et globalt nettverk av kolleger har å by på.

Vi ser på samarbeid som en av våre sterke sider, men det er mer å hente, blant annet gjennom å dele erfaringer på tvers av våre virksomheter og i åpen dialog med kunder og leverandører.

Related documents