Skip to content

– Norge har lenge vært verdensledende på elbilbruk. Ved starten av 2021 ble vi det første landet i verden der mer enn halvparten av nybilsalget er elektrisk. Vi bør derfor også ha som mål å bli verdensledende på resirkulering av de brukte bilbatterier, når de elektriske bilene når slutten av sin levetid, sier daglig leder for Hydrovolt, Fredrik Andresen.

Anlegget kommer til å være drevet av 100 prosent fornybar energi. Mesteparten av prosessene for knusing og sortering av batterier kommer til å bli automatisert. Planen er å utvide både i volum og type batterier på sikt, inkludert batterier fra elektriske ferger og båter. Ved en utvidelse vil batterier fra hele det europeiske markedet være aktuelt.

– Batterier spiller en viktig rolle for verdens overgang til fornybar energi. Gjennom Hydrovolt legger vi grunnlaget for en sirkulær verdikjede for batterier i Europa, sier Arvid Moss, konserndirektør for forretningsområdet Energi og ansvarlig for konsernutvikling i Hydro.

Det norske selskapet Batteriretur, som er lokalisert ved siden av den kommende Hydrovoltfabrikken i Fredrikstad, vil levere batterier til og være operatør av resirkuleringsanlegget. Driften vil være tett integrert med Hydro og Northvolts virksomheter. Aluminiumet fra batteriene vil bli resirkulert og gjenbrukt av Hydro, mens den såkalte sorte massen som blant annet inneholder litium, magnesium, nikkel og kobolt kommer til å bli gjenbrukt av Northvolt eller solgt til andre aktører. Fabrikken kommer til å ta i bruk teknologi som gjør den blant de verdensledende i sitt slag.  

– Verden trenger storstilt produksjon av grønne batterier produsert med lavest mulig karbonfotavtrykk, og dette må støttes av resirkuleringsprosesser som lukker sirkelen og forbedrer miljøprofilen til batterier ytterligere. Hydrovolt representerer en milepæl i dette, sier Emma Nehrenheim, miljødirektør i Northvolt.

Hydro og Northvolt etablerte Hydrovolt sist sommer. I november 2020, mottok Hydrovolt 43,5 millioner kroner i støtte fra Enova.

Kontakt