Skip to content

Meklingen mellom partene og bruddet 13. august førte til at de første av Industri Energis medlemmer ble tatt ut i streik mandag 15. august. Det var ingen Hydro-ansatte blant disse.

Streiken er nå varslet trappet opp ved at Industri Energi tar ut 655 av sine medlemmer ved Hydro Sunndal i streiken. Streikeuttaket gjelder fra mandag 22. august.

Streikeuttaket ved Hydro Sunndal vil påvirke produksjonen ved metallverket. Hvordan dette skal skje, er regulert i en egen nedkjøringsavtale, som sier hvordan produksjonen skal reduseres på en forsvarlig måte og hvordan partene skal bidra til dette.  Nedkjøringsavtalen innebærer at 20 prosent av produksjonen vil bli stengt i løpet av de første fire ukene.

Ingen av Hydros øvrige metallverk er påvirket av streikeuttaket ved Hydro Sunndal.

Kontakt