Skip to content

Bardziej odpowiedzialna produkcja aluminium

W odpowiedzi na zmiany klimatyczne i wyzwania stojące przed światem, Hydro oferuje certyfikowane produkty z aluminium niskoemisyjnego i pochodzącego z recyklingu, które pomagają klientom minimalizować ślad węglowy ich produktów przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedzialnej produkcji.

Niskoemisyjne produkty aluminiowe Hydro niosą ze sobą ślad węglowy poniżej 4 kilogramów ekwiwalentów CO2 (CO2e) na kilogram aluminium w porównaniu ze średnią światową wynoszącą 16,7 kilograma i zostały zaprojektowane, aby pomóc klientom osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i sprostać rosnącym wymaganiom konsumentów dbających o klimat.

Nasze niskoemisyjne aluminium pierwotne produkowane jest przy użyciu energii odnawialnej w postaci energii wiatrowej, słonecznej i wodnej oraz niezwykle wydajnego procesu produkcyjnego, podobnie jak w przypadku naszego niskoemisyjnego produktu Hydro REDUXA .

Nasza oferta niskoemisyjna obejmuje również szereg produktów pochodzących z recyklingu, z dużym udziałem poużytkowego złomu aluminium, co pozwala na emisję poniżej 4 kilogramów CO2e na kilogram aluminium. Hydro CIRCAL to sprawdzony produkt klasy premium, zawierający co najmniej 75% złomu pokonsumenckiego i charakteryzujący się wiodącym na rynku niskim śladem węglowym wynoszącym 1,9 kilo CO2e na kilogram aluminium.

Ponadto Hydro produkuje aluminium pochodzące z recyklingu, wykonane z połączenia poddanego recyklingowi złomu przedkonsumenckiego, złomu pokonsumenckiego i aluminium pierwotnego zebranego i poddanego recyklingowi blisko źródła, za pośrednictwem naszej sieci lokalnych zakładów recyklingu.

Całe nasze aluminium niskoemisyjne i aluminium pochodzące z recyklingu pochodzi z zakładów posiadających certyfikat ASI Performance Standard i posiada przejrzyste informacje dotyczące śladu węglowego .

.highcharts-figure { min-width: 310px; max-width: 800px; padding: 2em; background: #f4f4f4; } @media screen and (max-width: 819px) { .highcharts-figure { padding: 1rem; } } .highcharts-title { margin: 0 !important; } .highcharts-description { font-size: 13px; margin: 0 !important; } #highcharts-container { height: 250px; }

Kilos of CO2e emissions per kilo aluminium

1 Footprint below 0.5 kg CO2e, Hydro internal estimates
2 Verified by DNV and certified according to EPD EN 15804+A1 on a per-batch levels
3 Footprint below 4.0 kg CO2e, Hydro internal estimates
4 Average footprint at Hydro’s European recyclers
5 Source: International Aluminium Institute (2018)

Przejrzystość ma znaczenie

Przejrzystość jest kluczem do zrozumienia rzeczywistego wpływu produktu końcowego na klimat. Hydro aluminium niskoemisyjne i aluminium poddane recyklingowi mają udokumentowany wpływ na środowisko, od wydobycia lub źródła złomu po metal końcowy, w tym materiały wsadowe i transport (Zakres 1-3).

Skontaktuj się z nami

Customer success stories