Skip to content
Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie.

Niskoemisyjne produkty aluminiowe Hydro niosą ze sobą ślad węglowy poniżej 4 kilogramów ekwiwalentów CO2 (CO2e) na kilogram aluminium i zostały zaprojektowane, aby pomóc klientom osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i sprostać rosnącym wymaganiom konsumentów dbających o klimat.

Hydro zapewnia pełną przejrzystość w zakresie wpływu metalu na środowisko, począwszy od kopalni lub złomu, aż do końcowego produktu aluminiowego. Dokumentacja śladu węglowego naszych produktów obejmuje wszystkie etapy procesu, a nawet materiały wejściowe i transport (zakresy 1-3).

Niskoemisyjne aluminium pierwotne firmy Hydro

Gwarantujemy, że nasz asortyment niskoemisyjnego aluminium pierwotnego wytworzył maksymalny ślad węglowy wynoszący 4 kilogramy CO2e na kilogram aluminium – jedną czwartą średniej światowej.

Oferujemy niskoemisyjne profile, wlewki do wyciskania profili, stopy odlewnicze, wlewki arkuszowe, półprodukty i walcówkę. Niski ślad węglowy osiągamy dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wodna i niezwykle wydajna technologia elektrolizy w naszych hutach aluminium.

Jesteśmy częścią każdego etapu łańcucha wartości aluminium, od wydobycia i rafinacji boksytu i tlenku glinu, po produkcję i wyciskanie aluminium, a ostatecznie recykling. Daje nam to wyjątkową pozycję umożliwiającą minimalizację naszego wpływu na przyrodę, klimat i społeczeństwo oraz dalszą redukcję śladu węglowego zgodnie z naszymi ambicjami w zakresie dekarbonizacji.

Nasze niskoemisyjne produkty z aluminium pierwotnego obejmują markę Hydro REDUXA , która jest weryfikowana przez niezależną stronę trzecią DNV.

Niskoemisyjne aluminium pochodzące z recyklingu firmy Hydro

Oferta Hydro w zakresie aluminium niskoemisyjnego obejmuje produkty z aluminium pochodzącego z recyklingu, charakteryzujące się średnim śladem węglowym poniżej 4 kilogramów CO2e na kilogram aluminium i wysokim udziałem złomu pokonsumenckiego.

Asortyment produktów wyższego szczebla obejmuje głównie wlewki do wyciskania, ale stopy odlewnicze i półprodukt do kucia są dostępne w niektórych regionach i lokalizacjach. Jeśli chodzi o profile wykonane z niskoemisyjnego aluminium pochodzącego z recyklingu są dostępne w coraz większej liczbie lokalizacji. Niski ślad węglowy jest albo udokumentowany deklaracją EPD, albo zweryfikowany przez stronę trzecią.

Klientom poszukującym bardzo dużej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu możemy zaoferować Hydro CIRCAL , naszą markę aluminium premium, niskoemisyjnego i pochodzącego z recyklingu, produkowanego w co najmniej 75% ze złomu pokonsumenckiego i charakteryzującego się średnią emisją 1,9 kilo CO2e na kilogram aluminium . Proces produkcyjny jest w pełni identyfikowalny od złomu po metal w każdej partii, a produkt jest weryfikowany przez niezależną stronę trzecią DNV.

Hydro nieustannie przesuwa granice niskoemisyjnego aluminium i realizuje inicjatywy mające na celu dekarbonizację naszych procesów poprzez zwiększone wykorzystanie czystszej energii lub rozwój nowych technologii. Koncentracja na dekarbonizacji w całym naszym łańcuchu wartości pozwala nam oferować produkty premium wybranym partnerom strategicznym, takie jak Hydro REDUXA 3.0, co jest kluczowe w naszej współpracy z Mercedes-Benz .

Na początku 2023 roku dostarczyliśmy także pierwsze aluminium o niemal zerowym śladzie węglowym na europejski rynek budowlany w oparciu o Hydro CIRCAL, w 100% zawierające złom poużytkowy.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie.
Hydro CIRCAL Hydro REDUXA Environmental

Rekomendowane dla Ciebie