Skip to content
Skontaktuj się z nami, aby omówić zastosowanie rur z rowkowaną ścianką wewnętrzną

Rury ze ścianką wewnętrzną rowkowaną prosto

Aluminiowa rura o udoskonalonej powierzchni ścianki wewnętrznej przeznaczona do stosowania w skraplaczach i parownikach o dużym zagęszczeniu żeber. Rowkowane ścianki wewnętrzne poprawiają skuteczność wymiany ciepła, oferując wyższą wydajność przy bardziej kompaktowej konstrukcji.

W celu zwiększenia odporności na korozję można zastosować dodatkowe warstwy powłoki cynkowej, co dodatkowo podniesie poziom wydajności rury. Zróżnicowane parametry geometrii i głębokości rowków spełniają specjalne regionalne wymogi dotyczące czynników chłodniczych.

Rury ze ścianką wewnętrzną rowkowaną spiralnie

Wewnętrzne rowki tworzą spiralny wzór, który poprawia skuteczność wymiany ciepła. Wartość współczynnika przenikania ciepła przez tego typu rurę jest dwukrotnie bardziej korzystna niż w przypadku tradycyjnych rur gładkich. Wyższa wydajność może pomóc w uzyskaniu bardziej kompaktowej konstrukcji wymienników ciepła i zmniejszeniu ilości czynnika chłodniczego.

Zróżnicowane parametry geometrii i głębokości rowków spełniają specjalne regionalne wymogi dotyczące czynników chłodniczych.

Powłoka cynkowa

W przypadku wymienników ciepła działających w środowiskach agresywnych nasi eksperci zdecydowanie zalecają powleczenie rur powłoką cynkową. Ta dodatkowa warstwa, w porównaniu do rury gołej, zapewnia rurom zwiększoną ochronę antykorozyjną i przedłuża ich żywotność.

Powłokę cynkową można stosować na rury gładkie oraz rury ze ścianką wewnętrzną rowkowaną prosto.

Skontaktuj się z nami, aby omówić zastosowanie rur z rowkowaną ścianką wewnętrzną