Skip to content

Värme- och kylsystem för bilar

Biltillverkarnas strävan efter att uppfylla de allt strängare utsläppsreglerna ställer också högre krav på att kyla ner bilarnas olika delar.

Det innebär att fler delar kräver en jämnare och effektivare värmereglering. Vi levererar rör, grenrör samt band och plåt i aluminium som kan hjälpa dig tillverka bilar med optimal drifttemperatur under alla förhållanden.

Akademiska partner 

Vi samarbetar med betydelsefulla akademiska institutioner runtom i världen. Vi samarbetar bland annat med universitetet i Oxford, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, tekniska universitetet i Michigan och tekniska institutet i Massachusetts.  

Aluminium i värmeväxlare

Du hittar våra strängpressade och svetsade rör samt strängpressade profiler med inbyggda kanaler i alla typer av värmeväxlare i moderna bilar, till exempel:

  • Kondensorer och förångare
  • Kylare
  • Batterikylare
  • Laddluftkylare
  • Anslutningsrör
  • Bränslekylare
  • Oljekylare
  • Mellankylare
  • Värmepumpsystem
Kontakta oss om du vill diskutera dina behov mer i detalj med en av våra fordonsexperter.
Innovation, forskning och utveckling Legeringar för extruderade profiler