Skip to content

Välj rätt legering för din aluminiumprofil

Rent aluminium är ganska mjukt. Hållfastheten kan ökas genom tillsatser av legeringsämnen. Vi har utvecklat aluminiumlegeringar som kan användas till de flesta applikationer inom industrin. De finns tillgängliga världen över.

Oändligt många användningsområden för extruderad aluminium

Extruderingsprocessen, i kombination med rätt val av legering och kylning, möjliggör oändligt många applikationer med extruderad aluminiumprofil och produktförbättringar. Till exempel erbjuder legering 6060 en mycket god korrosionsbeständighet och ytfinish. Värmebehandling efter strängpressning förbättrar legeringarna ytterligare.

Kontakta oss om du vill veta hur du väljer rätt legering till din produktutveckling

Här följer beskrivningar av några aluminiumlegeringar som vi använder i dina extruderade produktlösningar:

Legering 1050 Legering 3003/3103 Legering 5083 Legering 6060 Legering 6061 Legering 6063 Legering 6082 Legering 7108