Skip to content

Förutom värmeöverföringsapplikationer förser vi våra kunder med aluminiumrör för gas/vätska, struktur-, solcells- och värmeapplikationer och nischmarknader som järnväg, tunga motorfordon och geotermisk energi.

Våra lösningar

 • Strängpressade rör
 • Konstruerade produkter, bland annat precisionsformer, -kablar och -ledningar
 • Ytbehandlingslösningar, bland annat Hycot, zinkspray, fluss- och silflussbeläggning för hårdlödning
 • Speciallegeringar med ökad korrosionsprestanda

Viktiga egenskaper

 • Lätta rör
 • Värmeöverföringsprestanda
 • Lägre totalkostnad jämfört med koppar
 • Återvinningsbart material
 • Korrosionsbeständighet

Användningsområden

 • Värmeöverföringsapplikationer för fordonsmarknaden
 • Värmeöverföringsapplikationer för HVAC&R-marknaden (värme, ventilation, luftkonditionering och kyla)
 • Luftkonditioneringsinstallation
 • Industriella applikationer
 • Solvärme

Hur vi kan hjälpa dig

 • Brett produktsortiment av hög kvalitet
 • Lösningar som tillgodoser dina krav på hållbarhet
 • Förbättrad global närvaro
 • En stark kombination av erfarenhet, kunskap och teknisk kapacitet
 • Aluminiumspecialister som stöttar dig under varje steg i projektet, från val av rätt dimensioner och legeringar för din applikation till ingående kunskaper om metallurgi, fogningsmetoder och hårdlödning
Kontakta oss om du vill diskutera dina behov av aluminiumrör.

Relevant

Svetsade rör