Skip to content

Bauxit

Aluminium är det tredje vanligaste grundämnet i jordskorpan. Det finns många olika slags mineraler. Bauxit är det vanligaste råmaterialet som används för att framställa aluminiumoxid för produktion av aluminiummetall.

Bauxitfyndigheterna finns i huvudsak i ett brett band runt ekvatorn. Hydros bauxitgruvor ligger i den brasilianska delstaten Pará i norra delen av landet. En betydande del av Hydros bauxit förädlas i företagets egna anläggningar men en viss del av det säljs direkt till andra företag.

Aluminiumoxid

Råmaterialet som krävs för att producera primäraluminium är aluminiumoxid. Det är ett vitt pulver som framställs genom förädling av bauxit. Runt två ton aluminiumoxid behövs för att producera ett ton aluminium genom en elektrolytisk process. Aluminiumoxid används också för ett antal andra ändamål såsom vattenrening och som tillsats i en mängd andra applikationer.

Hydro producerar aluminiumoxid på Hydro Alunorte i Brasilien, världens största raffinaderi av aluminiumoxid. En del av detta används som bas för Hydros egen aluminiumproduktion men mycket säljs vidare till andra företag.

Bauxit Aluminiumoxid