Skip to content

Vad vi erbjuder

Som svar på de utmaningar som marknaden och världen står inför skapade Hydro både certifierade erbjudanden med lågt koldioxidutsläpp och återvunnet aluminium. Detta minimerar koldioxidavtrycket för våra produkter samtidigt som det garanterar säker och ansvarsfull produktion och maximerar möjligheterna för våra kunder.

Vårt aluminium med låga koldioxidutsläpp har ett genomsnittligt koldioxidavtryck på 4,0 per kilo aluminium, jämfört med världsgenomsnittet på 16,7, tack vare vatten-, vind- och solkraft som används i produktionsprocessen, som med Hydro REDUXA .

Genom att effektivt använda för- och efterkonsumentskrot kan vi också erbjuda certifierat återvunnet aluminium med ett lägre koldioxidavtryck, som Hydro CIRCAL.

.highcharts-figure { min-width: 310px; max-width: 800px; padding: 2em; background: #f4f4f4; } @media screen and (max-width: 819px) { .highcharts-figure { padding: 1rem; } } .highcharts-title { margin: 0 !important; } .highcharts-description { font-size: 13px; margin: 0 !important; } #highcharts-container { height: 250px; } #highcharts-container .highcharts-title { display: none; }

Kilogram koldioxidekvivalenter (CO2e) per kilo aluminium

1 Utsläpp under 0,5 kg CO2e, Hydros interna uppskattningar
2 Verifierad av DNV och certifierad enligt EPD EN 15804+A1 på batchnivå
3 Utsläpp under 4,0 kg CO2e, Hydros interna uppskattningar
4 Genomsnittliga utsläpp vid Hydros europeiska anläggningar för skrotåtervinning
5 Källa: International Aluminium Institute (2018)

Transparens är viktigt

Våra koldioxidsnåla och återvunna produkter levereras med ett certifikat som beskriver miljöavtrycket, från gruvdrift till den slutliga metallen, inklusive insatsmaterial och transport (Scope 1-3). Denna information verifieras av en oberoende tredje part och går att spåra ner till varje enskild batch – ett ärligt och transparent sätt att beräkna fotavtryck i motsats till många industristandarder.

Kontaktformulär