Skip to content

Hållbar kvalitet

Vårt främsta fokus är att erbjuda produkter av hög kvalitet och vara lyhörda för kundernas krav. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar som uppfyller dina behov genom att tillämpa bästa praxis i vårt ISO 9001-certifierade smältverkssystem. Tack vare vår avancerade tekniska expertis skapar vi produkter med mycket hög standard när det kommer till hållbar kvalitet.

Strävan efter innovation

Hydros forsknings- och utvecklingsteam runt om i världen skapar innovativa lösningar på de utmaningar du ställs inför. Vårt mål är att åstadkomma ständiga förbättringar och innovation på alla nivåer för att ytterligare utöka användningen av aluminium.

Återvinning och miljömedvetenhet

Hydros omsmältningsverk kan hjälpa kunderna att optimera sina skrotflöden genom att omvandla skrot till aluminiumprodukter av högsta kvalitet. Vår teknik möjliggör omsmältning av en mängd skrot enligt Hydros strikta kvalitets- och miljöstandarder, som finns dokumenterade i vårt ISO 14001-certifikat. Dessutom strävar vi efter att öka återvinningen av förbrukat och förorenat skrot.

Kundservice

Hydro erbjuder olika kundserviceprogram med bl.a. tekniska och kommersiella mervärdeslösningar. Vår internetbaserade kundportal bidrar till att förenkla dagliga arbetsrutiner 

Länkar: 

Kontakta oss för att diskutera dina aluminiumbehov med någon av våra experter

Relevant

Tråd för kabel- och ledningslösningar Omsmältningsgöt Valsgöt Pressgöt Gjutlegeringar Högrent aluminium