Skip to content

Hydro CIRCAL återvunnet aluminium

Hydro CIRCAL är vårt märke av premiumåtervunnet aluminium tillverkat med minst 75% återvunnet aluminiumskrot efter konsumtion. Genom att använda återvunnet aluminium minskar vi drastiskt energianvändningen i produktionsfasen samtidigt som vi erbjuder aluminium av hög kvalitet.

Det faktiska innehållet i återvunnet skrot från konsumenterna varierar, men vi garanterar minst 75%. Genom att använda skrot, som har levt ett liv i en produkt, kan vi minska koldioxidavtrycket till 2,3 kilo CO2e per kilo producerat aluminium.

Läs mer om Hydro CIRCAL premiumåtervunnet aluminium

Kontakta oss idag om återvunnet aluminium!
Hydro CIRCAL återvunnet aluminium Omsmältning och återvinning Återvinning av aluminium