Skip to content

Nyckeln till en cirkulär ekonomi är att planera en produkts livscykel redan på ritbordet, att designa produkter i återvinningsbara material som håller längre och som kan tas isär och återvinnas när de inte längre används.

För att visa dig bestämde vi oss för att skapa en stol med hållbarhet som design.

Aluminium är ett 100% återvinningsbart material och för att producera återvunnet aluminium krävs endast 5% av den energi som krävs för att producera primäraluminium.a black background with white text

Därför måste vi se till att allt vårt aluminiumskrot efter konsument kan gå tillbaka i slingan om och om igen.

Aluminiumskrot efter konsument är som en obegränsad energibank och spelar en viktig roll i den cirkulära ekonomins framtid.

Illustrating cycle from pre consumer to post consumer scrap via new consumer products such as bicycles or beverage cans