Skip to content
Kontakta oss så hjälper vi dig med de aluminiumlösningar du behöver till ditt broprojekt

Teknologier för brofarbanor i aluminium

Vi erbjuder två olika teknologier för brofarbanor i aluminium:

  • Isotropiska brofarbanor i aluminium
  • Ortotropiska brofarbanor i aluminium

De är båda väl beprövade och fungerande teknologier som har använts till brofarbanor i flera årtionden. Utvärderingar finansierade av amerikanska Federal Highway Administration visar att farbanor i aluminium är en hållbar lösning för många typer av broar.

Aluminium i broar

Genomför fler projekt snabbare och till en lägre kostnad – med minimala trafikstörningar vid reparation och upprustning.

Aluminiumbroar

Brokonstruktioner i aluminium är ett bra alternativ till traditionella material som stål och betong, eftersom:

  • Aluminium gör det enklare att reparera i stället för att byta ut
  • Metallen är lätt och lönsam att återvinna
  • Lägre underhållskostnader ger lägre livscykelkostnader
  • Lägre egenvikt gör att gamla broar kan breddas på den befintliga underkonstruktionen
  • Du sparar tid med förmonterade alternativ för brodäck eller brobyten
Kontakta oss så hjälper vi dig med de aluminiumlösningar du behöver till ditt broprojekt
Fakta om aluminium Innovation, forskning och utveckling