Skip to content

Hliník pre bezpečnejšie autobusy

V osobných vozidlách je hlavným záujmom bezpečnosť. Kvôli vynikajúcej schopnosti hliníka zvládať nárazy a kolízie by ste mali zvážiť prechod na hliníkové diely, aby boli vaše autobusy bezpečnejšie.

Young woman stepping into the bus

Úspora nákladov pre mestá

Medzi ďalšie výhody ľahšieho autobusu patrí úspora nákladov a nízka hmotnosť, čo rovnako prispieva k zelenšiemu životnému prostrediu.

Výrobcom autobusov a ich dodávateľom vonkajších prvkov ponúkame hliníkové diely a zostavy. Tieto diely sa používajú v mnohých aplikáciách:

Kabíny

Rad výrobkov zahŕňa predné spodné ochranné systémy, strešné nosiče, stropnice, profily pre priečky prístrojového panela, dverové konštrukcie a dokonca aj interiérové aplikácie ako posteľové rámy a stoly.

Lisované profily a hrúbka stien

Najjednoduchšie sa vyrábajú lisované profily s rovnakou hrúbkou stien, tú však možno v rámci jedného profilu ľahko meniť. Z dôvodu pevnosti je potrebné koncentrovať hmotu čo najďalej od neutrálnej osi.

Podvozok

Ponúkame hliníkové riešenia pre vysokotlakové vzduchové a hydraulické potrubia, konzoly, ťažné zariadenia a bočné spodné ochranné priečky.

Hnacia jednotka

Medzi aplikácie patria krúžky ventilátorov, potrubia, rozvody paliva, olejové potrubia a kryty.

Recommended for you