Skip to content

Aluminium ger solpaneler ett ljusare utseende

Inom solenergiindustrin används aluminium för att skapa bättre och smartare system för säker och hållbar energiförsörjning.

Solar Energy Panel with sun

Effektiva solpanelskomponenter

Vi erbjuder strängpressade aluminiumkomponenter och specialsystem för alla slags företag inom solenergiindustrin. Detta innefattar bland annat arkitekturlösningar för passivt och aktivt utnyttjande av solenergi i byggnader. Det kan röra sig om kylflänsar, växelriktarskåp och aluminiumrör för anslutningsledningar.

Vi kan också leverera strukturramar till anläggningar för koncentrerad solenergi.

Hydro erbjuder:

  • Projektkonsultation
  • Teknik- och designsupport
  • Ett komplett sortiment av solcells- och aluminiumprodukter
  • Tillverkning och installation
  • Eftermarknadsservice

Kontakta oss om du vill diskutera ditt projekt med en av våra solcellsexperter

Rekommenderat för dig