Skip to content

Aluminium och hälsa

Även om vissa säger att exponering för aluminium kan skada din hälsa stöder inte vetenskapliga bevis detta. Faktum är att aluminium är en utmärkt källa för olika produkter och föreningar som faktiskt förbättrar hälsan.

Blisterförpackning av aluminium

Aluminium är en del av evolutionen

Aluminium är det tredje vanligaste elementet i jordskorpan efter syre och kisel. Människor har med andra ord utvecklats och levt i en aluminiumrik miljö sedan människans början. Detta innebär också att vi är väl anpassade till detta element och vi utsätts för aluminium på många sätt varje dag.

Undvik överexponering

När aluminium absorberas i kroppen transporteras det genom blodomloppet till njurarna, där det snabbt släpps ut. Undantaget är patienter med njursvikt, där aluminium kan ackumuleras och orsaka en toxisk effekt. Detta är dock ett välkänt problem bland läkare som administrerar aluminiumfritt vatten för dialys.

Precis som många andra element och föreningar i vårt moderna sätt att leva, kan ihållande överexponering leda till negativa hälsoeffekter. Studier på djur visar att benavvikelser eller nervsystemproblem uppstår när de utsätts för höga doser aluminium.

I det avseendet är det viktigt att påpeka att det inte finns några vetenskapliga bevis som tyder på att normal exponering för aluminium har några negativa effekter på en frisk person. Tvärtom ger aluminium stora hälsofördelar genom att tillhandahålla en säker barriär mot bakterier och kontaminering vid konservering av livsmedel. Dessutom ökar aluminiumföreningar effekterna i vacciner och läkemedel, och aluminiumsulfater används för att rena vatten.

Kort sagt: Normal daglig exponering för aluminium är säker så länge du inte har njursvikt eller utsätts för långvarig överexponering, särskilt från luften.

Källor för aluminium

Idag finns aluminium nästan överallt i vår moderna vardag. Vi använder den i allt från hushållsartiklar som keramik, papper, glödlampor och glas till mediciner, färger, sprängämnen och bränsletillsatser.

Mat

Aluminium är ett naturligt innehåll i frukt och grönsaker, och detta utgör den största källan till vårt intag. I Europa beräknas det dagliga intaget till 3-10 milligram, vilket är väl innanför gränserna för överexponering. Aluminium från kastruller, köksredskap, burkar och folie har liten eller ingen inverkan på vårt dagliga intag (<0,1 mg).

Vatten

Aluminium är en naturlig komponent i vatten och vi använder också aluminiumsulfat för att effektivt rena vattenförsörjningen. I genomsnitt utgör vatten mindre än 1% av vårt dagliga intag av aluminium.

Mediciner

Människor har använt aluminiumföreningar för medicinska ändamål sedan de gamla grekerna, som använde det som ett sammandragande ämne, till exempel för att stoppa blödning. Idag använder vi aluminiumföreningar för att effektivisera vacciner och aluminiumhydroxid används bland annat för att behandla magsår.

Kosmetika

Aluminiumsalter används vanligtvis i kosmetika för deodoranter på grund av deras antiperspirantegenskaper. Aluminium kan också finnas i kosmetiska färger och förtjockningsmedel.