Skip to content

Aluminium har en livscykel som få andra metaller kan matcha. Det är korrosionsbeständigt och kan återvinnas om och om igen till endast en bråkdel av den energi som går åt vid framställning av primäraluminium.

Detta gör aluminium till ett utmärkt byggmaterial – i nya former och för nya ändamål för att möta behoven och utmaningarna i olika tider och produkter.

Så går det till

Aluminium value chain

1. Bauxitbrytning

Aluminiumproduktionen börjar med råmaterialet bauxit, som innehåller 15–25 procent aluminium och i huvudsak finns i ett bälte runt ekvatorn. Det finns omkring 29 miljarder ton kända reserver av bauxit i världen och med dagens utvinningstakt kommer dessa reserver att räcka i drygt 100 år till. Men det finns stora oupptäckta tillgångar som skulle kunna förlänga tidsperspektivet till 250–340 år.

2. Förädling av aluminiumoxid

Genom att använda Bayer-processen utvinns aluminiumoxid ur bauxiten i ett raffinaderi. Aluminiumoxiden används sedan för att framställa primäraluminium med kvoten 2:1 (2 ton aluminiumoxid = 1 ton aluminium).

3. Primärproduktion

För att framställa metallen aluminium måste aluminiumatomen i aluminiumoxiden, som är bunden till syre, lösgöras genom elektrolys. Detta görs i stora produktionslinjer och är en energikrävande process som behöver massor av el. Att använda förnybar energi och kontinuerligt förbättra våra produktionsmetoder är därför ett viktigt sätt för oss att uppfylla vårt mål att bli koldioxidneutrala i ett livscykelperspektiv till år 2020.

4. Tillverkning

Hydro förser marknaden med över tre miljoner ton smältverksprodukter varje år, vilket gör oss till en ledande global leverantör av pressgöt, valsgöt, gjutlegeringar och högrent aluminium. De vanligaste sätten att använda primäraluminium är att strängpressa, valsa och gjuta det:

Strängpressning

Genom strängpressning kan man forma aluminium till nästan alla tänkbara former genom att använda färdiga eller skräddarsydda profiler.

Valsning

Aluminiumfolien du använder i ditt kök är ett bra exempel på en valsad aluminiumprodukt. Tack vare aluminiumets extrema formbarhet kan det valsas från 60 cm till 2 mm och bearbetas ytterligare till tunn folie ända ned till 0,006 mm och fortfarande vara helt ogenomträngligt för ljus, aromer och smaker.

Gjutning

Genom att skapa en legering med en annan metall förändras aluminiumets egenskaper och ökar materialets hållfasthet, blankhet eller formbarhet. Våra smältverksprodukter, till exempel pressgöt, valsgöt, gjutlegeringar, valstråd och högrent aluminium, används inom industrier som fordon, transport, byggnader, värmeöverföring, elektronik och flygplan.

5. Återvinning

Vid återvinning av aluminium behövs bara 5 procent av energin som går åt vid primärproduktion. Aluminium försämras inte heller vid återvinning och 75 procent av allt aluminium som någonsin har producerats används fortfarande. Vårt mål är att växa fortare än marknaden inom återvinning och inta en ledande position även inom återvinningsdelen av aluminiumvärdekedjan genom att årligen återvinna en miljon ton förorenat aluminiumskrot och aluminiumavfall från konsumenter år 2020.

Registrera dig för Shapes, nyhetsbrevet för allt inom aluminium