Skip to content
Skontaktuj się z nami, aby omówić swój projekt słonecznego systemu grzewczego

Energia odnawialna lubi aluminium

Ramy mocowane na dachu muszą pasować do otoczenia. Muszą też być w stanie przeciwstawić się sile wiatru i niepogodzie, a także nadawać budynkowi dodatkowych walorów estetycznych. Oferujemy rozwiązania aluminiowe o wysokiej jakości wykończenia, możemy też dostosować wygląd produktu tak, by był zgodny z Twoją specyfikacją.

Aluminium może być poddawane recyklingowi bez końca

Aluminium jest niczym bank energii Do przetopienia starego aluminium w nowe produkty, bez utraty na jakości, wystarczy zaledwie 5% energii wymaganej do produkcji pierwotnego aluminium. Aluminium to dobry wybór – zarówno pod względem ekologicznym jak i ekonomicznym.

Kolektory słoneczne

Poza ramami produkujemy i dostarczamy wieloportowe absorbery kolektorów słonecznych, stosowane w rozwiązaniach projektowych otwierających nowe horyzonty w branży ogrzewania solarnego. Jeden z projektów, korzystający z wieloportowych rurek rozmieszczonych bezpośrednio na powierzchni, umożliwia zastosowanie absorberów cieńszych niż wyprodukowano kiedykolwiek wcześniej. Nie jest wymagany żaden dodatkowy arkusz ani spawanie.

Niezależne pomiary potwierdzają, że kolektor z absorberem wieloportowym generuje więcej energii aniżeli kolektor z absorberem o tradycyjnej konstrukcji rurkowo-płytowej.

Produkujemy też rurki przeznaczone do absorberów o układzie harfowym i meandrowym.

Fotowoltaika