Skip to content
Kontakta oss om du vill diskutera ditt vindkraftsprojekt till havs med våra experter

Vågor, stormar och salt fuktig luft kan orsaka betydande korrosion på exponerade delar. Om du använder korrosionsbeständigt aluminium i stället för stål blir livslängden för dessa delar betydligt längre samtidigt som underhållskostnaderna minskar.

Vindturbinsdesign med aluminium

Vi erbjuder strukturdetaljer av aluminium till plattformar, transformatorstationer och belysningssystem för vindturbiner till havs.

Klimatskärmar av aluminium för transformatorstationer till havs

Strängpressat aluminium kan med fördel användas till klimatskärmar för transformatorstationer till havs. Metallens låga vikt och goda korrosionsbeständighet garanterar lång livslängd, enkel installation, minimalt med underhåll och minskad användning av andra material.

På land