Skip to content

Recyklácia hliníka

Recyklujeme hliník po celom svete a vytvárame tak základ pre obehovú ekonomiku.

crane moving bales of crushed aluminium cans

Naším cieľom je umožniť viac cirkulárnu ekonomiku prostredníctvom našich pretavovacích zariadení, kde triedime a pretavujeme použitý a výrobný hliníkový šrot.

V súčasnosti je recyklovaná viac ako polovica hliníka používaného v našej výrobe.

Hľadajte označenie Aluminium Stewardship Initiative

Spoločnosť Hydro berie udržateľnosť vážne. Certifikujeme závody vo všetkých častiach nášho hodnotového reťazca v rámci Iniciatívy pre správu hliníka (ASI), čo znamená, že môžete dôverovať tomu, že vás prevedieme k najudržateľnejším materiálom a riešeniam v tomto odbore.ASI_logo_colour-01.png

Energetická banka

Hliník je ako energetická banka. Akonáhle je vyrobený, je možné ho nekonečne znovu použiť a opätovné použitie post-spotrebiteľského šrotu má veľmi malú uhlíkovú stopu.

Post-spotrebiteľský šrot už prežil „život“ - možno v okennom ráme alebo plechovke - a teraz bol recyklovaný, aby sa zmenil na niečo nové. Výrobný šrot zvyčajne pochádza z výrobného procesu a nikdy nebol použitý v spotrebe. Najefektívnejšie hliníkové výrobky s CO2 sú tie, ktoré sú vyrobené z odpadov po ukončení spotreby.

Hliníkový profil je v priemere 15 až 20 rokov starý, kým sa zlikviduje. Po recyklácii dostane tento hliník druhý život. Proces pretavovania však dodáva iba 5% počiatočnej energie použitej na výrobu primárneho hliníka. Hliník počas procesu recyklácie nestráca nič zo svojich vlastností.

Recyklácia 1 tony hliníka ušetrí 6 ton bauxitu a 9 ton emisií CO2. Celosvetovo recyklácia hliníka každoročne ušetrí viac ako 100 miliónov ton CO2. “

Naučte sa dizajnovať pre recykláciu

Ako môžete vy ako priemyselný dizajnér, architekt alebo inžinier navrhovať a vyrábať pre cirkulárnu ekonomiku? Tu sú tri body, ktoré stoja za zváženie:

Prvým krokom je výber udržateľného materiálu, ktorý je možné recyklovať, keď sa produkt už nepoužíva. Hliník je udržateľný materiál, pretože sa dá recyklovať a znovu použiť. Po recyklácii nestráca svoje vlastnosti a proces pretavovania môže ušetriť spotrebu energie až o 95 percent. 

 

Druhým bodom je spájanie. Musíte vedieť, ako spájať materiály, pretože zvolená metóda spájania je dôležitá. Prečo?

  • Podobné materiály nie je potrebné separovať, čím sa zvyšuje miera recyklácie
  • V prípade rôznych materiálov je metóda spájania veľmi dôležitá, pretože umožňuje jednoduchú a praktickú demontáž a separáciu pred recykláciou. Môžu to byť mechanické spojovacie prvky vrátane skrutiek, nitov, západiek a kĺbových spojov. 

Posledným bodom, ktorý by ste mali brať do úvahy, je oprava - a opätovné použitie - produktu. Dá sa to opraviť? Kým? Môžete produkt alebo jeho materiály znova použiť?  

Našťastie už v súčasnosti môžeme vidíme viac produktov, ktoré boli navrhnuté priemyselnými dizajnérmi a výrobnými spoločnosťami na ľahkú opravu a/alebo ľahké opätovné použitie.

Podcast:

Recyklácia začína na rysovacej doske

Najväčšou výzvou modernej výroby je udržateľnosť.

Príliš veľa výrobkov nemožno recyklovať kvôli spôsobu ich výroby. Je nemožné ich rozobrať alebo je to príliš drahé. Musíme vyrábať veci, ktoré majú väčšiu životnosť, dajú sa recyklovať alebo znovu použiť.

Pochopenie vlastností materiálov (vrátane ekologickej stopy) a výrobných procesov môže vytvoriť udržateľné produkty s ohľadom na recykláciu alebo opätovné použitie.